[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Jul 5 15:15:11 UTC 2015


commit f2c9ee2ee0d9e4909fbbe49ae739290c1b0c1ff5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Jul 5 15:15:09 2015 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 fi/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   33 +++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/fi/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/fi/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index a2afaa5..163dddd 100644
--- a/fi/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/fi/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -7,16 +7,16 @@
 # Jorma Karvonen <karvonen.jorma at gmail.com>, 2014
 # Spacha <miikasikala96 at gmail.com>, 2015
 # Ossi Kallunki <ossikallunki at gmail.com>, 2013
+# Riku Viitanen <riisseli4 at gmail.com>, 2015
 # Sami Kuusisto <sami at 6sto.com>, 2014
 # viljaminojonen <Viljami.Nojonen at live.com>, 2014
 # Finland355 <ville.ehrukainen2 at gmail.com>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-03 03:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-03 18:01+0000\n"
-"Last-Translator: Jorma Karvonen <karvonen.jorma at gmail.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-05 15:01+0000\n"
+"Last-Translator: Riku Viitanen <riisseli4 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/fi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:122
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Pyyntösi epäonnistui jostain syystä."
 
@@ -207,26 +207,27 @@ msgstr "Kuinka aloitat siltojesi käytön"
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "Siltojen lisäämiseksi Tor Browseriin, seuraa ohjeita %s Tor\nBrowser-lataussivulla %s Tor Browserin käynnistämiseksi."
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "Lsiätäksesi siltoja Tor-selaimeen, mene %s Tor-selaimen lataussivulle %s ja seuraa ohjeita siellä ladataksesi ja käynnistääksesi Tor-selaimen."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Kun ’Tor-verkkoasetukset’-valintaikkuna ponnahtaa näkyviin, napsauta ’Configure’ ja seuraa asetusvelhoa, kunnes se kysyy:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "Estääkö tai sensuroiko Internet-palvelutarjoajasi (ISP) muuten yhteyksiä\nTor-verkkoon?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -234,29 +235,29 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Valitse ’Kyllä’ ja napsauta sitten ’Seuraava’. Uusien siltojen konfiguroimiseksi kopioi ja\nliitä siltarivit tekstisyöteikkunaan. Napsauta lopuksi ’Yhdistä’, ja siirtymisen pitäisi\nonnistua! Jos kohtaat pulmia, yritä saada lisäapua napsauttamalla ’Opaste’-\npainiketta ’Tor-verkkoasetukset’-asetusvelhossa."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Näyttää tämän viestin."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Pyydä tavallisia siltoja."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Pyydä IPv6-siltoja."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Pyydä TYPE-tyyppistä irrotettavaa Pluggable Transport-siirtoa."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Hae kopio BridgeDB:n julkisesta GnuPG-avaimesta."
 More information about the tor-commits mailing list