[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Jul 5 08:45:45 UTC 2015


commit e1df0fa47a178bb79f8f39dd39196603fba345ee
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Jul 5 08:45:44 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 fi/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/fi/network-settings.dtd b/fi/network-settings.dtd
index 7beee39..66a1e54 100644
--- a/fi/network-settings.dtd
+++ b/fi/network-settings.dtd
@@ -15,12 +15,12 @@
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Tämä toimii useimmissa tilanteissa.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Yhdistä">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Local Proxy Configuration">
+<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Paikallisen välityspalvelimen määritys">
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Tarvitseeko tämän tietokoneen käyttää paikallista välityspalvelinta Internet-pääsyyn?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Jos et ole varma, kuinka vastata tähän kysymykseen, katso toisen selaimen Internet-asetuksista, onko se asetettu käyttämään paikallista välityspalvelinta.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Kirjoita välityspalvelinasetukset.">
-<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Tor Bridges Configuration">
+<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Tor-siltojen määritys">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Sensuroiko tai estääkö sinun operaattorisi (ISP) yhteydet Tor-verkkoon?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Ellet ole varma kuinka vastata tähän kysymykseen, valitse Ei.  Jos valitset Kyllä, sinua pyydetään määrittämään Tor-sillat, jotka ovat listaamattomia välityspalvelimia, jotta yhteyksiä olisi vaikeampi estää Tor-verkkoon yhdistettäessä.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Voit käyttää tarjottua siltajoukkoa tai voit hankkia ja kirjoittaa oman siltojen joukon.">More information about the tor-commits mailing list