[tor-commits] [translation/tor-messenger-authdtd_completed] Update translations for tor-messenger-authdtd_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 23:46:23 UTC 2015


commit 9f28df4dcbdcdd48aea851536eda61bcb1ab53f7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 23:46:22 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-authdtd_completed
---
 cs/auth.dtd |   21 +++++++++++++++++++++
 1 file changed, 21 insertions(+)

diff --git a/cs/auth.dtd b/cs/auth.dtd
new file mode 100644
index 0000000..a75fb3e
--- /dev/null
+++ b/cs/auth.dtd
@@ -0,0 +1,21 @@
+<!ENTITY authDialog.title "Ověřit identitu kontaktu">
+<!ENTITY authDialog.authenticate "Ověřit">
+<!ENTITY authDialog.cancel "Zrušit">
+<!ENTITY authDialog.help "Nápověda">
+<!ENTITY authDialog.yes "Ano">
+<!ENTITY authDialog.no "Ne">
+<!ENTITY authDialog.verified "Ověřil(a) jsem správnost tohoto otisku.">
+<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Váš otisk">
+<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Jejich údajný otisk">
+<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manuální ověření otisku">
+<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Dotaz a odpověď">
+<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Sdílené tajemství">
+<!ENTITY authDialog.manualInstruction "Otisk ověříte kontaktováním kamaráda přes jiný ověřený kanál, například telefon nebo e-mail podepsaný pomocí GPG. Vzájemně si předáte svoje otisky. Pokud vše odpovídá, měli byste dát v dialogu níže najevo, že jste otisk ověřili.">
+<!ENTITY authDialog.choose "Zvolit">
+<!ENTITY authDialog.how "Jak chcete ověřit identitu vašeho kontaktu?">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Jejich identitu ověříte volbou otázky, jejíž odpověď je známá pouze vám a vašemu kontaktu. Zadejte otázku a odpověď a poté čekejte, dokud váš kontakt také nezadá odpověď. Neshodují-li se odpovědi, možná mluvíte s podvodníkem.">
+<!ENTITY authDialog.secretInstruction "Jejich identitu ověříte volbou tajemství známého pouze vám a vašemu kontaktu. Zadejte toto tajemství a poté čekejte, dokud jej váš kontakt také nezadá. Neshodují-li se tajemství, možná mluvíte s podvodníkem">
+<!ENTITY authDialog.question "Sem zadejte otázku:">
+<!ENTITY authDialog.answer "Sem zadejte tajnou odpověď (na velikosti písmen záleží):">
+<!ENTITY authDialog.secret "Sem zadejte tajemství:">
+<!ENTITY authDialog.waiting "Čekání na kontakt...">
\ No newline at end of fileMore information about the tor-commits mailing list