[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 19:45:09 UTC 2015


commit b4c4fd44effbdd0affd9ed4f97ceedc78953cc60
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 19:45:08 2015 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 sk/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   77 ++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 50 insertions(+), 27 deletions(-)

diff --git a/sk/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/sk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 34c57ac..ad9db57 100644
--- a/sk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/sk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Translations template for BridgeDB.
-# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
+# Copyright (C) 2015 'The Tor Project, Inc.'
 # This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
 # 
 # Translators:
@@ -7,13 +7,12 @@
 # FooBar <thewired at riseup.net>, 2015
 # Michal Slovák <michalslovak2 at hotmail.com>, 2013
 # Roman 'Kaktuxista' Benji <romanbeno273 at gmail.com>, 2014
-# StefanH <stefan.holent at gmail.com>, 2014
+# StefanH <inactive+StefanH at transifex.com>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-07-26 02:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-30 01:41+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-03 19:16+0000\n"
 "Last-Translator: FooBar <thewired at riseup.net>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -34,7 +33,7 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Prepáčte! Niečo je zle s vašou požiadavkou."
 
@@ -77,7 +76,7 @@ msgstr "Hej, %s!"
 msgid "Hello, friend!"
 msgstr "Ahoj, priateľ!"
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:101
+#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:100
 msgid "Public Keys"
 msgstr "Verejné kľúče"
 
@@ -205,26 +204,27 @@ msgstr "Ako začať používať vaše premostenia"
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "Na zadanie premostení do Tor Browsera, riaďte sa inštrukciami na %s stánke stiahnutia Tor Browseru %s na spustenie Tor Browseru."
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "Na zadanie premostení do Tor Browsera, najprv choďte na download stránku %s %s Tor Browsera a riaďte sa inštrukiacmi na stiahnutie a zapnutie Tor Browsera."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Keď vyskočia 'Tor Sieťové Nastavenia', kliknite na 'Konfigurovať' a pokračujte ďalej kým sa váš insťalátor nespýta:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "Blokuje alebo nejak cenzuruje váš Poskytovateľ Internetu (ISP) pripojenia k Sieti Tor?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -232,61 +232,84 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Označte 'Áno' a potom kliknite na 'Ďalej'.  Na konfiguráciu nových premostení, skopírujte premostenia do políčka na text. Potom kliknite na 'Pripojiť' a už by to malo fungovať. Ak máte nejaké problemy, kliknite na tlačidlo 'Pomoc' v 'Tor sieťových nastaveniach' pre viac informacií. "
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Zobrazí túto správu."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Požiadať o pôvodné premostenia."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Požiadať o IPv6 premostenia."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Požiadať o Pluggable Transport podla typu."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Stiahnite si kópiu verejného klúča GNUPG  pre BridgeDB."
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:89
 msgid "Report a Bug"
 msgstr "Nahlásiť chybu"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:94
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
 msgid "Source Code"
 msgstr "Zdrojový kód"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:97
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:95
 msgid "Changelog"
 msgstr "Posledné zmeny"
 
-#: lib/bridgedb/templates/base.html:99
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:98
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:81
+msgid "Select All"
+msgstr "Označiť všetko"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:87
+msgid "Show QRCode"
+msgstr "Zobraziť QR Kód"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:100
+msgid "QRCode for your bridge lines"
+msgstr "QR kód vašich premostení"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
 #. "There was a problem!" in your language. For example,
 #. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
 #. or for French: "Sacrebleu!". :)
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:115
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:175
 msgid "Uh oh, spaghettios!"
 msgstr "Do pekla!"
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:116
+msgid "It seems there was an error getting your QRCode."
+msgstr "Zdá sa že nastala chyba pri získavaní vášho QR kódu."
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:121
+msgid ""
+"This QRCode contains your bridge lines. Scan it with a QRCode reader to copy"
+" your bridge lines onto mobile and other devices."
+msgstr "Tento QR kód obsahuje vaše prehostenia. Možete ho zoskenovať čítačkou QR kódov, ktorou ich skopírujete do mobilu či iných zariadení"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:181
 msgid "There currently aren't any bridges available..."
 msgstr "Práve niesú dostupné žiadne premostenia..."
 
-#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:182
 #, python-format
 msgid ""
 " Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
@@ -347,7 +370,7 @@ msgstr "žiadne"
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
 #. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:127
 #, python-format
 msgid "%sY%ses!"
 msgstr "%sÁ%sno!"
@@ -355,7 +378,7 @@ msgstr "%sÁ%sno!"
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
 #. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
-#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:151
 #, python-format
 msgid "%sG%set Bridges"
 msgstr "%sN%sastaviť Bridges"More information about the tor-commits mailing list