[tor-commits] [translation/torcheck_completed] Update translations for torcheck_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 16:45:18 UTC 2015


commit 095eac796113e95e64d2fbfe77d5dd715fdd78e1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 16:45:16 2015 +0000

    Update translations for torcheck_completed
---
 sk/torcheck.po |   17 ++++++++++++-----
 1 file changed, 12 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/sk/torcheck.po b/sk/torcheck.po
index 38712b7..eaf6f0a 100644
--- a/sk/torcheck.po
+++ b/sk/torcheck.po
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008-2013 The Tor Project, Inc
 # 
 # Translators:
+# FooBar <thewired at riseup.net>, 2015
 # K0L0M4N <koloman375 at gmail.com>, 2012
 # martinstrucel <martin.strucel at gmail.com>, 2012
 # Michal Slovák <michalslovak2 at hotmail.com>, 2013
@@ -11,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 20:28+PDT\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 17:11+0000\n"
-"Last-Translator: Roman 'Kaktuxista' Benji <romanbeno273 at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-03 16:36+0000\n"
+"Last-Translator: FooBar <thewired at riseup.net>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -30,8 +31,8 @@ msgid ""
 "the Internet anonymously."
 msgstr "Prosím, pozrite sa na  <a href=\"https://www.torproject.org/\">webovú stránku Tor</a> kvôli ďalším informáciám o tom ako používať Tor bezpečne.  Teraz môžete prehliadať Internet anonymne."
 
-msgid "There is a security update available for the Tor Browser Bundle."
-msgstr "Je dostupná nová bezpečnostná aktualizácia pre Tor Browser Bundle."
+msgid "There is a security update available for Tor Browser."
+msgstr "Je dostupná bezpečnostná akualizácia pre Tor prehliadač."
 
 msgid ""
 "<a href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html\">Click "
@@ -97,5 +98,11 @@ msgstr "JavaScript je povolený."
 msgid "JavaScript is disabled."
 msgstr "JavaScript nie je povolený."
 
-msgid "However, it does not appear to be the Tor Browser Bundle."
+msgid "However, it does not appear to be Tor Browser."
 msgstr "Avšak nezdá sa, že by to bol Tor Browser Bundle."
+
+msgid "Run a Relay"
+msgstr "Spustite relay"
+
+msgid "Stay Anonymous"
+msgstr "Zostať anonýmny."More information about the tor-commits mailing list