[tor-commits] [translation/torcheck] Update translations for torcheck

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 16:45:14 UTC 2015


commit bb8ff834dc0ffebc0e373203a7703572d4a51022
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 16:45:12 2015 +0000

    Update translations for torcheck
---
 sk/torcheck.po |   13 +++++++------
 1 file changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/sk/torcheck.po b/sk/torcheck.po
index 5756a63..eaf6f0a 100644
--- a/sk/torcheck.po
+++ b/sk/torcheck.po
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2008-2013 The Tor Project, Inc
 # 
 # Translators:
+# FooBar <thewired at riseup.net>, 2015
 # K0L0M4N <koloman375 at gmail.com>, 2012
 # martinstrucel <martin.strucel at gmail.com>, 2012
 # Michal Slovák <michalslovak2 at hotmail.com>, 2013
@@ -11,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 20:28+PDT\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-14 08:38+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-03 16:36+0000\n"
+"Last-Translator: FooBar <thewired at riseup.net>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -31,7 +32,7 @@ msgid ""
 msgstr "Prosím, pozrite sa na  <a href=\"https://www.torproject.org/\">webovú stránku Tor</a> kvôli ďalším informáciám o tom ako používať Tor bezpečne.  Teraz môžete prehliadať Internet anonymne."
 
 msgid "There is a security update available for Tor Browser."
-msgstr ""
+msgstr "Je dostupná bezpečnostná akualizácia pre Tor prehliadač."
 
 msgid ""
 "<a href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html\">Click "
@@ -98,10 +99,10 @@ msgid "JavaScript is disabled."
 msgstr "JavaScript nie je povolený."
 
 msgid "However, it does not appear to be Tor Browser."
-msgstr ""
+msgstr "Avšak nezdá sa, že by to bol Tor Browser Bundle."
 
 msgid "Run a Relay"
-msgstr ""
+msgstr "Spustite relay"
 
 msgid "Stay Anonymous"
-msgstr ""
+msgstr "Zostať anonýmny."More information about the tor-commits mailing list