[tor-commits] [translation/tor-messenger-authproperties_completed] Update translations for tor-messenger-authproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jul 1 12:46:39 UTC 2015


commit fa92c899ead1f05ba025093f618947e9b681fa48
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jul 1 12:46:37 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-authproperties_completed
---
 ro/auth.properties |   12 ++++++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)

diff --git a/ro/auth.properties b/ro/auth.properties
new file mode 100644
index 0000000..9a8d686
--- /dev/null
+++ b/ro/auth.properties
@@ -0,0 +1,12 @@
+auth.title=Confirmă identitatea lui %S
+auth.yourFingerprint=Amprentă pentru tine, %S:\n%S
+auth.theirFingerprint=Amprenta presupusă pentru %S:\n%S
+auth.help=Confirmarea identității unui contact contribuie la asigurarea faptului că persoana cu care vorbești este cine afirmă că ar fi.
+auth.helpTitle=Ajutor în procesul de confirmare
+auth.question=Aceasta este întrebarea adresată de contactul tău:\n\n%S\n\nIntrodu răspunsul secret aici (diferențiere majuscule/litere mici):
+auth.secret=Introdu secretul aici:
+auth.error=A apărut o eroare în timpul confirmării identității contactului tău.
+auth.success=Confirmarea identității contactului tău s-a finalizat cu succes.
+auth.successThem=Contactul tău a confirmat cu succes identitatea ta. Este recomandat să confirmi și tu identitatea lui, punând propria întrebare.
+auth.fail=Confirmarea contactului tău a eșuat.
+auth.done=GataMore information about the tor-commits mailing list