[tor-commits] [translation/tor-messenger-authproperties] Update translations for tor-messenger-authproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jul 1 12:46:36 UTC 2015


commit 25558a49fe2b500614bd847f95dc131d48d9a310
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jul 1 12:46:34 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-authproperties
---
 ro/auth.properties |   22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/ro/auth.properties b/ro/auth.properties
index fb5425f..9a8d686 100644
--- a/ro/auth.properties
+++ b/ro/auth.properties
@@ -1,12 +1,12 @@
-auth.title=Verify %S's identity
-auth.yourFingerprint=Fingerprint for you, %S:\n%S
-auth.theirFingerprint=Purported fingerprint for %S:\n%S
-auth.help=Verifying a contact's identity helps ensure that the person you are talking to is who they claim to be.
-auth.helpTitle=Verification help
-auth.question=This is the question asked by your contact:\n\n%S\n\nEnter secret answer here (case sensitive):
+auth.title=Confirmă identitatea lui %S
+auth.yourFingerprint=Amprentă pentru tine, %S:\n%S
+auth.theirFingerprint=Amprenta presupusă pentru %S:\n%S
+auth.help=Confirmarea identității unui contact contribuie la asigurarea faptului că persoana cu care vorbești este cine afirmă că ar fi.
+auth.helpTitle=Ajutor în procesul de confirmare
+auth.question=Aceasta este întrebarea adresată de contactul tău:\n\n%S\n\nIntrodu răspunsul secret aici (diferențiere majuscule/litere mici):
 auth.secret=Introdu secretul aici:
-auth.error=An error occurred while verifying your contact's identity.
-auth.success=Verifying your contact's identity completed successfully.
-auth.successThem=Your contact has successfully verified your identity. You may want to verify their identity as well by asking your own question.
-auth.fail=Failed to verify your contact's identity.
-auth.done=Done
+auth.error=A apărut o eroare în timpul confirmării identității contactului tău.
+auth.success=Confirmarea identității contactului tău s-a finalizat cu succes.
+auth.successThem=Contactul tău a confirmat cu succes identitatea ta. Este recomandat să confirmi și tu identitatea lui, punând propria întrebare.
+auth.fail=Confirmarea contactului tău a eșuat.
+auth.done=GataMore information about the tor-commits mailing list