[tor-commits] [translation/torbutton-aboutdialogdtd_completed] Update translations for torbutton-aboutdialogdtd_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jul 1 12:46:17 UTC 2015


commit 561d87c1dd32f0e246e2fd1c3dc114cb22902188
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Jul 1 12:46:15 2015 +0000

  Update translations for torbutton-aboutdialogdtd_completed
---
 ro/aboutdialog.dtd |  19 +++++++++++++++++++
 1 file changed, 19 insertions(+)

diff --git a/ro/aboutdialog.dtd b/ro/aboutdialog.dtd
new file mode 100644
index 0000000..4749c4d
--- /dev/null
+++ b/ro/aboutdialog.dtd
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!ENTITY project.start      "&brandShortName; este dezvoltat de">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (project.tpoLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org -->
+<!ENTITY project.tpoLink     "&vendorShortName;">
+<!ENTITY project.end       ", o organizație non-profit care îți protejează intimitatea și libertatea online.">
+
+<!ENTITY help.start       "Vrei să ajuţi şi tu?">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
+<!ENTITY help.donateLink     "Donează">
+<!ENTITY help.or         "sau">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
+<!ENTITY help.getInvolvedLink  "implică-te">
+<!ENTITY help.end        "!">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html.en -->
+<!ENTITY bottomLinks.questions  "Întrebări?">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/relays -->
+<!ENTITY bottomLinks.grow    "Contribuie la dezvoltarea rețelei Tor!">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
+<!ENTITY bottomLinks.license "Informații despre licenţiere">
+<!ENTITY tor.TrademarkStatement  "'Tor' și 'Logo-ul Onion' sunt mărci înregistrate ale Proiectului Tor, Inc.">More information about the tor-commits mailing list