[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 29 13:16:43 UTC 2015


commit a2bd68f8b00f39a5cb67ebf0fc8c3b40552f05e9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 29 13:16:41 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 fi.srt |   89 ++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 file changed, 42 insertions(+), 47 deletions(-)

diff --git a/fi.srt b/fi.srt
index 3044d5d..83fd959 100644
--- a/fi.srt
+++ b/fi.srt
@@ -20,145 +20,140 @@ Annappa kun selitän paremmin.
 
 6
 00:00:14,920 --> 00:00:17,740
-Right at this moment,
-if someone attempts to look you up,
+Juuri tällä hetkellä, jos joku yrittää etsiä sinua,
 
 7
 00:00:18,060 --> 00:00:22,480
-they'll see your real identity,
-precise location, operating system,
+he näkevät todellisen identiteettisi, tarkan sijaintisi, käyttöjärjestelmäsi,
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-all the sites you've visited,
-the browser you use to surf the web,
+kaikki sivustot, joilla olet vieraillut, selaimen, jolla surffailet netissä,
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-and so much more information
-about you and your life
+ja niin paljon muuta tietoja sinusta ja elämästäsi
 
 10
-00:00:29,620 --> 00:00:32,460
-which you probably didn't mean
-to share with unknown strangers,
+00:00:29,200 --> 00:00:31,500
+jota et luultavasti tarkoita jakaa tuntemattomien muukalaisten kanssa,
 
 11
-00:00:32,920 --> 00:00:35,840
-who could easily use this data
-to exploit you.
+00:00:31,700 --> 00:00:34,000
+jotka voivat käyttää näität tietoja helposti
+käyttääkseen sinua hyödyksi.
 
 12
-00:00:36,220 --> 00:00:38,120
-But not if you're using Tor!
+00:00:34,500 --> 00:00:37,000
+Mutta ei, jos käytät Tor-ohjelmistoa!
 
 13
-00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+00:00:37,140 --> 00:00:40,840
+Tor-selain suojelee yksityisyyttäsi
+ja identiteettiasi Internetissä.
 
 14
-00:00:43,560 --> 00:00:46,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+00:00:41,560 --> 00:00:44,760
+Tor varmistaa yhteytesi kolmen
+kerroksen salauksella
 
 15
-00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+00:00:44,940 --> 00:00:49,760
+ja välittää sen kolmen vapaaehtoisesti ympäri
+maailman ylläpidetyn palvelimen kautta,
 
 16
-00:00:52,280 --> 00:00:55,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+00:00:50,280 --> 00:00:53,520
+jotka ottavat käyttöön anonyymin
+viestinnän Internetissä.
 
 17
-00:00:58,560 --> 00:01:00,280
+00:00:56,560 --> 00:00:58,280
 Tor also protects our data
 
 18
-00:01:00,400 --> 00:01:03,900
+00:00:58,400 --> 00:01:01,900
 against corporate or government targeted
 and mass surveillance.
 
 19
-00:01:04,880 --> 00:01:09,340
+00:01:02,880 --> 00:01:07,340
 Perhaps you live in a repressive country
 which tries to control and surveil the Internet.
 
 20
-00:01:09,900 --> 00:01:13,800
+00:01:07,900 --> 00:01:11,800
 Or perhaps you don't want big corporations
 taking advantage of your personal information.
 
 21
-00:01:14,880 --> 00:01:17,640
+00:01:12,880 --> 00:01:15,640
 Tor makes all of its users
 to look the same
 
 22
-00:01:17,920 --> 00:01:20,800
+00:01:15,920 --> 00:01:18,800
 which confuses the observer
 and makes you anonymous.
 
 23
-00:01:21,500 --> 00:01:24,980
+00:01:19,500 --> 00:01:22,980
 So, the more people use the Tor network,
 the stronger it gets
 
 24
-00:01:25,140 --> 00:01:29,800
+00:01:23,140 --> 00:01:27,800
 as it's easier to hide in a crowd
 of people who look exactly the same.
 
 25
-00:01:30,700 --> 00:01:33,240
+00:01:28,700 --> 00:01:31,240
 You can bypass the censorship
 without being worried about
 
 26
-00:01:33,400 --> 00:01:36,100
+00:01:31,400 --> 00:01:34,100
 the censor knowing what you do
 on the Internet.
 
 27
-00:01:38,540 --> 00:01:41,440
+00:01:36,540 --> 00:01:39,440
 The ads won't follow you
 everywhere for months,
 
 28
-00:01:41,640 --> 00:01:43,300
+00:01:39,640 --> 00:01:41,300
 starting when you first
 clicked on a product.
 
 29
-00:01:45,880 --> 00:01:49,380
+00:01:43,880 --> 00:01:47,380
 By using Tor, the sites you visit
 won't even know who you are,
 
 30
-00:01:49,540 --> 00:01:51,760
+00:01:47,540 --> 00:01:49,760
 from what part of the world
 you're visiting them,
 
 31
-00:01:51,920 --> 00:01:53,920
+00:01:49,920 --> 00:01:51,920
 unless you login and tell them so.
 
 32
-00:01:56,200 --> 00:01:57,840
+00:01:54,200 --> 00:01:55,840
 By downloading and using Tor,
 
 33
-00:01:58,200 --> 00:02:00,560
+00:01:56,200 --> 00:01:58,560
 you can protect the people
 who need anonymity,
 
 34
-00:02:00,880 --> 00:02:03,640
+00:01:58,880 --> 00:02:01,640
 like activists, journalists and bloggers.
 
 35
-00:02:04,000 --> 00:02:09,000
+00:02:02,000 --> 00:02:07,000
 Download and use Tor! Or run a relay!
 More information about the tor-commits mailing list