[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 29 13:16:26 UTC 2015


commit 86a46be7252970fa3c33f342b99b5e14858aa918
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 29 13:16:22 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 fi/torbutton.dtd |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/fi/torbutton.dtd b/fi/torbutton.dtd
index 5aedada..b214a1b 100644
--- a/fi/torbutton.dtd
+++ b/fi/torbutton.dtd
@@ -158,8 +158,8 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "SVG OpenType-kirjasinrenderointimekanismi on poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Keskitaso-Alhainen">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Tällä turvatasolla toteutetaan seuraavat muutokset (katso yksityiskohdat siirtämällä hiiriosoitin kohdalle):">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video and audio media become click-to-play via NoScript.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "On some sites, you might need to use the NoScript toolbar button to enable these media objects.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5-videomedia ja -audiomedia voivat tulla napsauksella soitettavaksi NoScript-painikkeen kautta. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "Joillakin sivustoilla saatat tarvita NoScript-työkalupalkkipainikkeen käyttöä näiden media-objektien käyttöönottamiseksi.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Jotkut JavaScript-suorituskykyoptimoinnit ovat poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Tyyppipäättely, ASM.JS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
@@ -175,7 +175,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Jotkut kuvien tyypit ovat poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG-kuvat ovat poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript on oletuksena poissa käytöstä kaikilla ei-HTTPS-sivustoilla.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript can be enabled on a per-site basis via the NoScript toolbar button.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript voidaan ottaa käyttöön sivustokohtaisesti NoScript-työkalupalkkipainikkeen kautta.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Korkea">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript on oletuksena poissa käytöstä kaikilla sivustoilla.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc "Useimmat audio- ja videomuodot ovat poissa käytöstä.">More information about the tor-commits mailing list