[tor-commits] [translation/gettor_completed] Update translations for gettor_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 29 11:15:12 UTC 2015


commit cbdf367679cc743c68a6fa04bb3f8a059d6a295c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 29 11:15:11 2015 +0000

    Update translations for gettor_completed
---
 tr/gettor.po |   36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/tr/gettor.po b/tr/gettor.po
index 64d6f2e..82fdd3e 100644
--- a/tr/gettor.po
+++ b/tr/gettor.po
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-29 10:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-29 11:13+0000\n"
 "Last-Translator: Bullgeschichte <bullgeschichte at riseup.net>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -175,43 +175,43 @@ msgid ""
 "2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
 "a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
 "know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
-msgstr "2) \".z\" ile biten tüm dosyaları açın. Eğer tüm ekleri daha önce boş bir dizine\naçtıysanız, bu dosyaya açabilirsiniz. Eğer sıkıştırılmış dosyaların nasıl\naçılacağını bilmiyorsanız \"DOSYALARIN AÇILMASI\" kısmına bakın."
+msgstr "2) \".z\" ile biten tüm dosyaları açın. Eğer tüm ekleri daha önce boş bir klasöre\nkaydettiyseniz, bu klasördeki tüm .z dosyalarını açın. Eğer sıkıştırılmış dosyaların nasıl\naçılacağını bilmiyorsanız \"DOSYALARIN AÇILMASI\" kısmına bakın."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:119
 msgid ""
 "3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
 "each package. (gpg --verify)"
-msgstr "3) Aldığınız e-postadaki tüm dosyaları doğrulayın.\n(gpg --verify)"
+msgstr "3) Her bir dosyayı aldığınız e-postadaki yöntemle doğrulayın.\n(gpg --verify)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:122
 msgid ""
 "4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
 "clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
 "process automatically."
-msgstr "4) \"..split.part01.exe\" şeklinde biten çok parçalı arşiv dosyasına\nçift tıklayarak açın. Bu süreci otomatik olarak başlatacaktır."
+msgstr "4) \"..split.part01.exe\" şeklinde biten çok parçalı arşiv dosyasına\nçift tıklayarak tek dosya oluşturacak şekilde arşivi açın.\nİşlem otomatik olarak başlayacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:126
 msgid ""
 "5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
 "\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
 "that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
-msgstr "5) Paketin açılması tamamlandıktan sonra hedef dizininde yeni oluşturulan\nbir \".exe\" dosyası bulacaksınız. Buna çift tıkladıktan kısa\nsüre sonra Tor Tarayıcı Paketi çalışmaya başlayacaktır."
+msgstr "5) Arşivin açılması tamamlandıktan sonra hedef klasörde yeni \noluşturulan bir \".exe\" dosyası bulacaksınız. Buna çift tıkladıktan kısa\nsüre sonra Tor Browser Paketi çalışmaya başlayacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:130
 msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
-msgstr "6. Bu kadar. Tamamlandı. Tor kullandığınız için teşekkürler ve iyi eğlenceler!"
+msgstr "6. Hepsi bu. İşlem Tamamlandı. Tor kullandığınız için teşekkürler ve iyi eğlenceler!"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:132
 msgid ""
 "SUPPORT\n"
 "======="
-msgstr "DESTEK\n======="
+msgstr "DESTEK\n======"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:138
 msgid ""
 "Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
 "package and verify the signature."
-msgstr "İstediğiniz dosya zip olarak karşınızda. Lütfen paketi açın ve imzasını\ndoğrulayın. "
+msgstr "İstediğiniz yazılım zip dosyası olarak burada. Lütfen arşivi açın \nve imzasını doğrulayın. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:141
 msgid ""
@@ -221,7 +221,7 @@ msgid ""
 "tool as follows after unpacking the zip file:\n"
 "\n"
 "    gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
-msgstr "İMZA DOĞRULAMASI\n=================\nEğer GnuPG bilgisayarınızda kurulu ise zip dosyasını açtıktan sonra komut satırından gpg aracını aşağıdaki gibi kullanın:\n\ngpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+msgstr "İMZA DOĞRULAMASI\n================\nEğer GnuPG bilgisayarınızda kurulu ise, zip arşivini açtıktan sonra \nkomut satırından gpg aracını aşağıdaki gibi çalıştırın:\n\ngpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:148
 msgid ""
@@ -236,13 +236,13 @@ msgid ""
 "a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
 "\n"
 "    http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
-msgstr "Komut satırı ile ilgili bilginiz yetersiz ise aşağıdaki sitede GnuPG\niçin bir grafik kullanıcı arabirimi bulmayı deneyin:\n\n http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Komut satırı kullanma konusunda bilginiz yetersiz ise aşağıdaki\nsitede GnuPG için bir grafik kullanıcı arabirimi bulmayı deneyin:\n\n http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:157
 msgid ""
 "BLOCKED ACCESS / CENSORSHIP\n"
 "==========================="
-msgstr "ENGELLENMİŞ ERİŞİM/SANSÜR\n==========================="
+msgstr "ENGELLENMİŞ ERİŞİM/SANSÜR\n========================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:160
 msgid ""
@@ -252,7 +252,7 @@ msgid ""
 "is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
 "connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
 "to block all the bridges."
-msgstr "Eğer İnternet bağlantınız Tor ağına ulaşımınızı engellerse bir köprü aynasına ihtiyacınız olabilir. Köprü aynaları (kısaca: köprüler) ana dizinde listelenmemiş Tor aynalarıdır. Bunların tam bir listesi yayınlanmadığından servis sağlayıcınız bilinen her Tor aktarıcısına bağlantıyı engelliyor olsa bile tüm köprülere ulaşımı engelleyemeyecektir."
+msgstr "Eğer İnternet bağlantınızda Tor ağına erişim engeli varsa, bir köprü\naktarıcısına ihtiyacınız olabilir. Köprü aktarıcıları (kısaca köprüler) ana \ndizinde listelenmemiş Tor aktarıcılarıdır. Bunların tam bir listesi \nyayınlanmadığından servis sağlayıcınız bilinen her Tor aktarıcısına \nbağlantıyı engelliyor olsa bile hepsine erişimi engelleyemeyecektir."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:167
 msgid ""
@@ -260,20 +260,20 @@ msgid ""
 "in the body of the email to the following email address:\n"
 "\n"
 "    bridges at torproject.org"
-msgstr "\"get bridges\" sözünü gövdesine yazdığınız bir e-postayı\naşağıdaki adrese göndererek bir köprü edinebilirsiniz.\n\nbridges at torproject.org"
+msgstr "Köprü adresi edinmek için \"get bridges\" sözünü bir e-postanın gövdesine \nyazın ve aşağıdaki adrese gönderin:\n\nbridges at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:172
 msgid ""
 "It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
 "url: https://bridges.torproject.org/"
-msgstr "Köprülerin listesini bu adresten almak da mümkün: https://bridges.torproject.org/"
+msgstr "Köprü adresleri https://bridges.torproject.org/ adresinden tarayıcı\nkullanarak da öğrenilebilir."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:175
 msgid ""
 "Another censorship circumvention tool you can request from GetTor is\n"
 "the Tor Obfsproxy Browser Bundle. Please read the package descriptions for\n"
 "which package you should request to receive this."
-msgstr "Tor Obfsproxy Tarayıcı Paketi GetTor'dan istek yapabileceğiniz\ndiğer bir sansür engelleme aracıdır. Bunu edinmek için yapmanız gereken\npaket isteğini bulmak için paket açıklamarını okuyun."
+msgstr "GetTor'dan isteyebileceğiniz bir diğer sansürden kurtulma aracı, Tor Obfsproxy Browser Paketi'dir. Bunu edinmek için yapmanız gereken paket isteğini bulmak için\npaket açıklamarını okuyun."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:179
 msgid ""
@@ -282,20 +282,20 @@ msgid ""
 "all split files to be received by you before you can save them all\n"
 "into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
 "first file."
-msgstr "ÖNEMLİ UYARI:\nBu, ayrı dosya talebinin bir parçası olduğundan, tümünü aynı\ndizine kaydedip ilk dosyaya çift tıklayarak açmadan\nönce,\ntüm ayrı dosyaları beklemeniz gerekmektedir."
+msgstr "ÖNEMLİ UYARI:\nBu, parçalı dosya talebinin bir parçası olduğundan, hepsini kaydedip \nilk dosyaya çift tıklayarak açmadan önce bütün dosya parçalarının\ngelmesini beklemeniz gerekmektedir."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:185
 msgid ""
 "Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
 "all packages before you attempt to unpack them!"
-msgstr "Paketler sırasız bir şekilde ulaşabilir. Lütfen açmadan önce paketlerin\ntamamını edindiğinize emin olunuz."
+msgstr "Arşiv dosyaları sırasız bir şekilde ulaşabilir. Lütfen açmadan önce \ntamamını edindiğinize emin olunuz."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:188
 #, python-format
 msgid ""
 "It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
 "Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
-msgstr "Anlaşılmıştır. Talebiniz şu anda işlenmektedir. Paketiniz (%s) önümüzdeki\n10 dakika içinde hazır olacaktır."
+msgstr "İstek anlaşılmıştır. Talebiniz şu anda işlenmektedir. Paketiniz (%s) 10 dakika \niçinde size ulaştırılacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:191
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list