[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 29 10:15:06 UTC 2015


commit 24babd0e709672ad54e8b70a4c120e51a15dafa6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 29 10:15:03 2015 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index f4a22ac..d10d5c2 100644
--- a/tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -18,7 +18,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-26 14:06+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-29 10:14+0000\n"
 "Last-Translator: Bullgeschichte <bullgeschichte at riseup.net>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -134,16 +134,16 @@ msgstr "Ek olarak BridgeDB %s hiçbir Eklenebilir Aktarıma sahip olmayan %s bir
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:76
 msgid "What are bridges?"
-msgstr "Köprüler nedir?"
+msgstr "Köprü nedir?"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:77
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr "%s Köprüler %s sansürü aşmanıza yardımcı olan Tor aynalarıdır."
+msgstr "%s Köprüler %s sansürü aşmanıza yardımcı olan Tor aktarıcılarıdır."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:82
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr "Köprü edinmek için başka bir yola gereksinimim var!"
+msgstr "Köprü adresi edinmek için başka bir yola gereksinimim var!"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:83
 #, python-format
@@ -171,7 +171,7 @@ msgid ""
 "Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
 "bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
 "and any messages which Tor gave out, etc."
-msgstr "Durumunuz hakkında olabildiğince fazla bilgi içermeyi deneyin.\nÖrneğin kullanmaya çalıştığınız Eklenebilir Aktarımlar, Tor Tarayıcı sürümünüz ve\nTor'un gösterdiği tüm hata iletileri vb."
+msgstr "Durumunuz hakkında olabildiğince fazla bilgi verin.\nÖrneğin kullanmaya çalıştığınız Eklenebilir Taşıyıcılar, Tor Browser sürümünüz, Tor'un gösterdiği tüm hata iletileri vb."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:103
 msgid "Here are your bridge lines:"
@@ -200,7 +200,7 @@ msgstr "Tarayıcınız resimleri düzgün görüntülemiyor."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:115
 msgid "Enter the characters from the image above..."
-msgstr "Yukarıdaki görüntüdeki karakterlerini giriniz..."
+msgstr "Yukarıdaki görseldeki karakterlerini giriniz..."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:119
 msgid "How to start using your bridges"
@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr "Tor Browser'a köprü tanımlamak için önce %s Tor Browser indirme say
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
-msgstr "'Tor Ağ Ayarları' penceresi açıldığında, 'Yapılandır' tıklayın ve şunu soruncaya dek\nsihirbazı izleyin:"
+msgstr "'Tor Ağ Ayarları' penceresi açıldığında, 'Yapılandır'ı tıklayın ve şunu soruncaya dek\nsihirbazı izleyin:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: lib/bridgedb/strings.py:130
@@ -236,7 +236,7 @@ msgid ""
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
 "you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
-msgstr "'Evet' ve ardından 'İleri' tıklayın. Yeni köprülerinizi yapılandırmak için,\nköprü satırlarını kopyalayarak metin kutusu girdisine yapıştırın. Son olarak\n'Bağlan' tıkladığınızda başlamak için hazır olmalısınız! Eğer sorun yaşıyorsanız,\ndaha fazla yardım için 'Tor Ağ Ayarları' sihirbazındaki 'Yardım' düğmesine\ntıklamayı deneyin."
+msgstr "'Evet' ve ardından 'İleri' tıklayın. Yeni köprülerinizi yapılandırmak için,\nköprü satırlarını kopyalayarak metin kutusuna yapıştırın. 'Bağlan'ı da tıkladığınızda artık hazırsınız! Eğer sorun yaşıyorsanız, daha fazla yardım için 'Tor Ağ Ayarları' sihirbazındaki 'Yardım' düğmesine tıklamayı deneyin."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
@@ -247,11 +247,11 @@ msgstr "Bu iletiyi görüntüler."
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
 #: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
-msgstr "Özelliksiz köprüleri talep et."
+msgstr "Sıradan köprüler iste."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
-msgstr "IPv6 köprüleri talep et."
+msgstr "IPv6 köprüleri iste."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
 #: lib/bridgedb/strings.py:149More information about the tor-commits mailing list