[tor-commits] [translation/tor_animation_completed] Update translations for tor_animation_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 28 15:15:59 UTC 2015


commit f4fbc0e41bb87152822751e6828dae4471ae990f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 28 15:15:57 2015 +0000

    Update translations for tor_animation_completed
---
 hr.srt |  165 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 165 insertions(+)

diff --git a/hr.srt b/hr.srt
new file mode 100644
index 0000000..5d780c6
--- /dev/null
+++ b/hr.srt
@@ -0,0 +1,165 @@
+1
+00:00:00,660 --> 00:00:02,780
+Jako smo se naviknuli na internet.
+
+2
+00:00:03,120 --> 00:00:07,700
+Konstantno dijelimo informacije
+o nama i našem privatnom životu:
+
+3
+00:00:08,000 --> 00:00:09,960
+hrana koju jedemo, ljudi koje upoznajemo,
+
+4
+00:00:10,180 --> 00:00:12,480
+mjesta na koja idemo, stvari koje čitamo.
+
+5
+00:00:13,280 --> 00:00:14,640
+Da objasnim malo bolje.
+
+6
+00:00:14,920 --> 00:00:17,740
+Točno u ovoga trenutka
+ako te netko pokuša naći,
+
+7
+00:00:18,060 --> 00:00:22,480
+vidjet će tvoj pravi identitet
+preciznu lokaciju, operativni sustav,
+
+8
+00:00:22,800 --> 00:00:26,500
+sve stranice koje ste posjetili,
+pretraživač koji koristiš za surfanje,
+
+9
+00:00:26,700 --> 00:00:29,140
+i još gomilu informacija
+o tebi i tvom životu
+
+10
+00:00:29,200 --> 00:00:31,500
+koji vjerovatno niste mislili
+dijeliti sa potpunim neznancima,
+
+11
+00:00:31,700 --> 00:00:34,000
+koji bi mogli lako iskoristiti
+te podatke protiv tebe.
+
+12
+00:00:34,500 --> 00:00:37,000
+Ali ne ako koristiš Tor!
+
+13
+00:00:37,140 --> 00:00:40,840
+Tor pretraživač štiti našu privatnost
+i indentitet na internetu.
+
+14
+00:00:41,560 --> 00:00:44,760
+Tor zaštićuje tvoju konekciju
+sa tri sloja enkripcije
+
+15
+00:00:44,940 --> 00:00:49,760
+i prolazi kroz tri volonterski
+vođena servera oko svijeta,
+
+16
+00:00:50,280 --> 00:00:53,520
+što nam omogućuje da komuniciramo
+anonimno preko interneta.
+
+17
+00:00:56,560 --> 00:00:58,280
+Tor također štiti naše podatke
+
+18
+00:00:58,400 --> 00:01:01,900
+od korporacija ili država
+i masovnom nadziranja.
+
+19
+00:01:02,880 --> 00:01:07,340
+Možda živiš u represivnom državi
+koja pokušava kontrolirati i nadzirati internet.
+
+20
+00:01:07,900 --> 00:01:11,800
+Ili možda ne želiš da velike korporacije
+iskorištavaju tvoje osobne informacije.
+
+21
+00:01:12,880 --> 00:01:15,640
+Tor čini sve svoje korisnike
+da izgledaju isto
+
+22
+00:01:15,920 --> 00:01:18,800
+što zbunjuje promatrača
+i čini te anonimnim.
+
+23
+00:01:19,500 --> 00:01:22,980
+Zato, što više ljudi koristi Tor mrežu,
+tim je ona jača
+
+24
+00:01:23,140 --> 00:01:27,800
+jer je lakše sakriti se u gomili
+ljudi koji izgledaju isto kao ti.
+
+25
+00:01:28,700 --> 00:01:31,240
+Možeš zaobići cenzuru
+bez da brineš
+
+26
+00:01:31,400 --> 00:01:34,100
+hoće li cenzor znati što ti radiš
+na internetu.
+
+27
+00:01:36,540 --> 00:01:39,440
+Oglasi te neće slijediti
+nigdje mjesecima,
+
+28
+00:01:39,640 --> 00:01:41,300
+počevši od kad si prvi put
+kliknuo na proizvod.
+
+29
+00:01:43,880 --> 00:01:47,380
+Koristeći Tor, stranice koje posjećuješ
+neće ni znati tko si,
+
+30
+00:01:47,540 --> 00:01:49,760
+iz kojeg dijela svijeta
+ih posjećuješ,
+
+31
+00:01:49,920 --> 00:01:51,920
+osim ako se ulogiraš i kažeš im sam.
+
+32
+00:01:54,200 --> 00:01:55,840
+Preuzimajući i koristeći Tor,
+
+33
+00:01:56,200 --> 00:01:58,560
+ti možeš zaštititi ljude
+kojima treba anonimnost,
+
+34
+00:01:58,880 --> 00:02:01,640
+kao npr. aktivisti, novinari i blogeri.
+
+35
+00:02:02,000 --> 00:02:07,000
+Preuzmi i koristi Tor! Ili trči sa štafetom!
+More information about the tor-commits mailing list