[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 26 14:15:11 UTC 2015


commit 4212127674d0d351b347c548658e9578a75f9c9e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 26 14:15:08 2015 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   39 ++++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 031ac6b..f4a22ac 100644
--- a/tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/tr/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
 # 
 # Translators:
+# Bullgeschichte <bullgeschichte at riseup.net>, 2015
 # eromytsatiffird <driffitastymore at gmail.com>, 2014
 # Emir Sarı <bitigchi at openmailbox.org>, 2014
 # Emre <conan at operamail.com>, 2013
@@ -16,10 +17,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-03 03:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-14 11:40+0000\n"
-"Last-Translator: Volkan Gezer <volkangezer at gmail.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-26 14:06+0000\n"
+"Last-Translator: Bullgeschichte <bullgeschichte at riseup.net>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:122
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Üzgünüz! İsteğinizle ilgili bir hata oluştu."
 
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "İşte köprüleriniz:"
 msgid ""
 "You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
 "emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
-msgstr "Hız limitini aştınız. Lütfen yavaşlayın! E-postalar arasındaki minimum zaman %s saattir.\nBu süre içinde göndereceğiniz e-postalarınız yok sayılacaktır."
+msgstr "E-posta kotanızı aştınız. Lütfen yavaşlayın! E-postalar arasındaki minimum zaman %s saattir.\nBu süre içinde göndereceğiniz diğer e-postalarınız yok sayılacaktır."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:25
 msgid ""
@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr "BridgeDB'ye HoÅŸ Geldiniz!"
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
 #: lib/bridgedb/strings.py:30
 msgid "Currently supported transport TYPEs:"
-msgstr "Åžu an desteklenen transport TYPEs:"
+msgstr "Şu an desteklenen taşıyıcı TYPEları:"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:31
 #, python-format
@@ -143,7 +143,7 @@ msgstr "%s Köprüler %s sansürü aşmanıza yardımcı olan Tor aynalarıdır.
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:82
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr "Köprüler edinmek için başka bir yola gereksinimim var!"
+msgstr "Köprü edinmek için başka bir yola gereksinimim var!"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:83
 #, python-format
@@ -210,26 +210,27 @@ msgstr "Köprülerinizi kullanmaya nasıl başlarsınız"
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "Tor Tarayıcı içerisine köprüleri girmek için Tor Tarayıcı'yı başlatmak üzere\n%s Tor Tarayıcı indirme sayfasındaki %s yönergeleri izleyin."
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "Tor Browser'a köprü tanımlamak için önce %s Tor Browser indirme sayfasına %s gidip, oradaki Tor Browser'ı indirme ve başlatma yönergelerini izleyin."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "'Tor Ağ Ayarları' penceresi açıldığında, 'Yapılandır' tıklayın ve şunu soruncaya dek\nsihirbazı izleyin:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) Tor ağına bağlantıyı engelliyor\nveya başka şekillerde sansür uyguluyor mu?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -237,29 +238,29 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "'Evet' ve ardından 'İleri' tıklayın. Yeni köprülerinizi yapılandırmak için,\nköprü satırlarını kopyalayarak metin kutusu girdisine yapıştırın. Son olarak\n'Bağlan' tıkladığınızda başlamak için hazır olmalısınız! Eğer sorun yaşıyorsanız,\ndaha fazla yardım için 'Tor Ağ Ayarları' sihirbazındaki 'Yardım' düğmesine\ntıklamayı deneyin."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Bu iletiyi görüntüler."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Özelliksiz köprüleri talep et."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "IPv6 köprüleri talep et."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "TYPE tarafından eklenebilir bir aktarım talep et."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "BridgeDB'nin ortak bir GnuPG anahtar kopyasını al."
 More information about the tor-commits mailing list