[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 22 19:45:53 UTC 2015


commit b43e84cbb130d9a53ee58d914894987f63151dbe
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 22 19:45:51 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 pl/torbutton.properties |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/pl/torbutton.properties b/pl/torbutton.properties
index 4846677..e5b398c 100644
--- a/pl/torbutton.properties
+++ b/pl/torbutton.properties
@@ -55,10 +55,10 @@ torbutton.popup.confirm_plugins = Wtyczki takie jak Flash mogą szkodzić Twojej
 torbutton.popup.never_ask_again = Nie pytaj mnie więcej
 torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Browser zamknie wszystkie otwarte okna i karty. Wszystkie sesje zostaną utracone.\n\nCzy chcesz zrestartować Tor Browser teraz, aby zmienić tożsamość?\n\n
 
-torbutton.slider_notification = The green onion menu now has a security slider which lets you adjust your security level. Check it out!
-torbutton.slider_notification_button = Open security settings
+torbutton.slider_notification = Zielone menu w kształcie cebuli ma suwak który pozwoli wybrać poziom bezpieczeństwa. Sprawdź i wypróbuj!
+torbutton.slider_notification_button = Otwórz ustawienia bezpieczeństwa
 
-torbutton.maximize_warning = Maximizing Tor Browser can allow websites to determine your monitor size, which can be used to track you. We recommend that you leave Tor Browser windows in their original default size.
+torbutton.maximize_warning = Zwiększenie przeglądarki Tor pozwala stronom internetowym ustalić rozmiar ekranu i przez to śledzić użytkownika. Polecamy zostawiać przeglądarka Tor w domyślnym rozmiarze.
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
 canvas.siteprompt=Ta strona internetowa (%S) próbowała wydobyć HTML5 canvas danych obrazu, które mogą być wykorzystane w celu identyfikacji Twojego komputera.\n\nCzy chcesz, aby Tor Browser pozwolił tej stronie na wydobycie danych obrazu HTML5 canvas?More information about the tor-commits mailing list