[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 22 19:16:09 UTC 2015


commit 5ccfc71c013900f7db11ad10f991dd57e297540b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 22 19:16:06 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 lv.srt |   50 +++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/lv.srt b/lv.srt
index 783b6ca..5e69b08 100644
--- a/lv.srt
+++ b/lv.srt
@@ -94,70 +94,70 @@ gūtu labumu no jūsu personīgās informācijas.
 
 21
 00:01:12,880 --> 00:01:15,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Tor padara visus tā lietotājus
+izskatīties vienādiem,
 
 22
 00:01:15,920 --> 00:01:18,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+kas apmulsina novērotāju
+un padara Jūs anonīmus.
 
 23
 00:01:19,500 --> 00:01:22,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+Tātad, jo vairāk cilvēku lieto Tor tīklu,
+jo stiprāks tas kļūst
 
 24
 00:01:23,140 --> 00:01:27,800
-as it's easier to hide in a crowd
-of people who look exactly the same.
+un ir vieglāk paslēpties pūlī,
+kur visi cilvēki izskatās pilnīgi vienādi.
 
 25
 00:01:28,700 --> 00:01:31,240
-You can bypass the censorship
-without being worried about
+Jūs variet izvairīties no cenzūras
+bez uztraukšanās par
 
 26
 00:01:31,400 --> 00:01:34,100
-the censor knowing what you do
-on the Internet.
+cenzora zināšanu, ko Jūs darāt
+internetā.
 
 27
 00:01:36,540 --> 00:01:39,440
-The ads won't follow you
-everywhere for months,
+Reklāmas Jums visur nesekos
+mēnešiem ilgi,
 
 28
 00:01:39,640 --> 00:01:41,300
-starting when you first
-clicked on a product.
+sākot no brīža, kad Jūs pirmoreiz 
+uzklikšķinājāt uz produktu.
 
 29
 00:01:43,880 --> 00:01:47,380
-By using Tor, the sites you visit
-won't even know who you are,
+Lietojot Tor, mājaslapas, kuras Jūs apmeklējat
+pat nezina, kas JÅ«s esat,
 
 30
 00:01:47,540 --> 00:01:49,760
-from what part of the world
-you're visiting them,
+no kuras pasaules daļas
+Jūs to apmeklējat,
 
 31
 00:01:49,920 --> 00:01:51,920
-unless you login and tell them so.
+ja vien Jūs nepierakstīsities un par to nepastāstīsiet.
 
 32
 00:01:54,200 --> 00:01:55,840
-By downloading and using Tor,
+Lejupielādējot un lietojot Tor,
 
 33
 00:01:56,200 --> 00:01:58,560
-you can protect the people
-who need anonymity,
+Jūs varat aizsargāt cilvēkus,
+kuriem anonimitāte ir nepieciešama,
 
 34
 00:01:58,880 --> 00:02:01,640
-like activists, journalists and bloggers.
+kā piemēram, žurnālistus un blogerus.
 
 35
 00:02:02,000 --> 00:02:07,000More information about the tor-commits mailing list