[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 22 18:45:59 UTC 2015


commit 4ba32a5edaa30a5dbb70daf78d96b9da35066655
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 22 18:45:54 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 lv.srt |   30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/lv.srt b/lv.srt
index c8c78bc..783b6ca 100644
--- a/lv.srt
+++ b/lv.srt
@@ -55,42 +55,42 @@ Taču ne tad, ja izmantojat Tor!
 
 13
 00:00:37,140 --> 00:00:40,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+Tor pārlūks aizsargā mūsu privātumu
+ un identitāti internetā.
 
 14
 00:00:41,560 --> 00:00:44,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+Tor nodrošina jūsu savienojumu
+ar trīs dažādiem šifriem
 
 15
 00:00:44,940 --> 00:00:49,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+un izlaiž cauri trīs brīvprātīgi
+strādājošiem serveriem pasaulē,
 
 16
 00:00:50,280 --> 00:00:53,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+kas atļauj mums komunicēt
+internetā anonīmi.
 
 17
 00:00:56,560 --> 00:00:58,280
-Tor also protects our data
+Tor arī aizsargā mūsu datus
 
 18
 00:00:58,400 --> 00:01:01,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+pret korporatīvo vai valdības mērķēto
+un masu uzraudzību.
 
 19
 00:01:02,880 --> 00:01:07,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+Iespējams, jūs dzīvojat represīvā valstī,
+kas cenšas konrolēt un uzraudzīt internetu.
 
 20
 00:01:07,900 --> 00:01:11,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+Vai arī iespējams, ka jūs nevēlaties, lai lielas korporācijas
+gūtu labumu no jūsu personīgās informācijas.
 
 21
 00:01:12,880 --> 00:01:15,640More information about the tor-commits mailing list