[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 19 22:16:01 UTC 2015


commit a793ae7f88a0ee902d0f6a9f9cfff920b9fce10b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 19 22:15:58 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 lv.srt |   20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/lv.srt b/lv.srt
index b2e9d75..c8c78bc 100644
--- a/lv.srt
+++ b/lv.srt
@@ -31,27 +31,27 @@ precīzu atrašanās vietu, operētājsistēmu,
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-all the sites you've visited,
-the browser you use to surf the web,
+visas Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes,
+tīmekļa pārlūkošanai izmantoto pārlūku,
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-and so much more information
-about you and your life
+un tik daudz vairāk informācijas
+par Jums un Jūsu dzīvi
 
 10
 00:00:29,200 --> 00:00:31,500
-which you probably didn't mean
-to share with unknown strangers,
+cik, ticami, Jūs nebijāt domājis
+kopīgot ar nezināmiem svešiniekiem,
 
 11
 00:00:31,700 --> 00:00:34,000
-who could easily use this data
-to exploit you.
+kas var viegli izmantot Å¡os datus
+pret Jums.
 
 12
 00:00:34,500 --> 00:00:37,000
-But not if you're using Tor!
+Taču ne tad, ja izmantojat Tor!
 
 13
 00:00:37,140 --> 00:00:40,840
@@ -161,5 +161,5 @@ like activists, journalists and bloggers.
 
 35
 00:02:02,000 --> 00:02:07,000
-Download and use Tor! Or run a relay!
+Lejuplādējiet un izmantojiet Tor! Vai darbiniet retranslatoru!
 More information about the tor-commits mailing list