[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 19 21:15:11 UTC 2015


commit 8ea9e69c337ea81c6909aa75dfdd7f6e257e7fec
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 19 21:15:08 2015 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 lv/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/lv/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/lv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index b83aa34..7b06da4 100644
--- a/lv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/lv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -9,9 +9,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-03 03:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-27 17:21+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-19 21:13+0000\n"
 "Last-Translator: Ojārs Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/lv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,7 +31,7 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:122
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Atvainojiet! Notikusi ar Jūsu pieprasījumu saistīta kļūme."
 
@@ -203,26 +202,27 @@ msgstr "Kā sākt izmantot Jūsu tiltus"
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "Sekojiet instrukcijām Tor %s, lai ievadītu tiltus Tor Broswer\nPārlūka lejuplādes lapa %s , lai startētu Tor Browser. "
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "Lai pārlūkā Tor ievadītu tiltus, vispirms dodieties uz %s pārlūka Tor lejuplādes \nlapu %s un tad sekojiet pārlūka Tor lejupielādes un sākšanas norādēm."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "Kad uznirst dialogs \"Tor tīkla iestatījumi\", noklikšķiniet \"Konfigurēt\" un sēkojiet\nvednim līdz tas jautā:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "Vai Jūsu Interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) bloķē vai citādā veidā cenzē savienojumus\nar tīklu Tor?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -230,29 +230,29 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Atlasiet \"Jā\" un tad noklikšķiniet \"Tālāk\". Lai konfigurētu savus jaunos tiltus, kopējiet un\nielīmējiet tiltu līnijas teksta ievades lodziņā. Beigās noklišķiniet \"Izveidot savienojumu\" un\nvisam vajadzētu notikt! Ja ir problēmas, turpmākai palīdzībai pamēģiniet noklišķināt vednī \"Tor tīkla iestatījumi\" pogu \"Palīdzība\"."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Rāda ziņojumu."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Pieprasīt parastos tiltus."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Pieprasīt IPv6 tiltus."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Pieprasīt Pluggable Transport pēc TYPE."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Saņemt BridgeDB publiskās GnuPG atslēgas kopiju."
 More information about the tor-commits mailing list