[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 10 18:16:05 UTC 2015


commit 8eed85d0809f9b735c4d100d7407c1e2a592582e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 10 18:15:55 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 sv.srt |   55 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 36 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/sv.srt b/sv.srt
index 0179684..3656cfb 100644
--- a/sv.srt
+++ b/sv.srt
@@ -45,7 +45,8 @@ dela med okända främlingar
 
 11
 00:00:32,920 --> 00:00:35,840
-som enkelt kan använda detta för att utnyttja dig.
+som enkelt kan använda detta
+för att utnyttja dig.
 
 12
 00:00:36,220 --> 00:00:38,120
@@ -53,19 +54,23 @@ Men inte om du använder Tor!
 
 13
 00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor-webbläsaren skyddar ditt privatliv och din identitet på internet.
+Tor-webbläsaren skyddar ditt privatliv
+och din identitet på internet.
 
 14
 00:00:43,560 --> 00:00:46,760
-Tor säkrar din kommunikation med tre lager kryptering
+Tor säkrar din kommunikation
+med tre lager kryptering
 
 15
 00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-och skickar den genom tre frivilligt skötta servrar runt om i världen,
+och skickar den genom tre frivilligt
+skötta servrar runt om i världen
 
 16
 00:00:52,280 --> 00:00:55,520
-som gör det möjligt att kommunicera anonymt på internet.
+som gör det möjligt att kommunicera
+anonymt på internet.
 
 17
 00:00:58,560 --> 00:01:00,280
@@ -73,31 +78,38 @@ Tor skyddar också dina uppgifter
 
 18
 00:01:00,400 --> 00:01:03,900
-från företag och myndigheter och massövervakning.
+från företag eller myndigheter
+och från massövervakning.
 
 19
 00:01:04,880 --> 00:01:09,340
-Kanske bor du i en repressiv stat som försöker kontrollera och övervaka internet.
+Kanske bor du i en repressiv stat som
+försöker kontrollera och övervaka internet
 
 20
 00:01:09,900 --> 00:01:13,800
-Eller så vill du inte att stora företag ska utnyttja dina personuppgifter.
+eller så vill du inte att stora företag
+ska utnyttja dina personuppgifter.
 
 21
 00:01:14,880 --> 00:01:17,640
-Tor gör så att alla dess användare ser likadana ut
+Tor gör så att alla dess användare
+ser likadana ut
 
 22
 00:01:17,920 --> 00:01:20,800
-vilket förvirrar övervakaren och gör dig anonym.
+vilket förvirrar övervakaren
+och gör dig anonym.
 
 23
 00:01:21,500 --> 00:01:24,980
-Ju fler som använder Tor-nätverket desto starkare blir det
+Ju fler som använder Tor-nätverket
+desto starkare blir det
 
 24
 00:01:25,140 --> 00:01:29,800
-eftersom det är enklare att gömma sig i en grupp där alla ser exakt likadana ut.
+eftersom det är enklare att gömma sig
+i en grupp där alla ser exakt likadana ut.
 
 25
 00:01:30,700 --> 00:01:33,240
@@ -106,24 +118,28 @@ utan att oroa dig för
 
 26
 00:01:33,400 --> 00:01:36,100
-att censuren vet vad du gör på internet.
+att övervakaren vet vad du gör
+på internet.
 
 27
 00:01:38,540 --> 00:01:41,440
-Annonser kommer inte förfölja dig i flera månader,
+Annonser kommer inte
+förfölja dig i flera månader
 
 28
 00:01:41,640 --> 00:01:43,300
-efter att du har klickat på en produkt.
+efter att du har klickat
+på en produkt.
 
 29
 00:01:45,880 --> 00:01:49,380
-Om du använder Tor kommer inte ens sajterna du besöker
-veta vem du är,
+Om du använder Tor kommer inte ens
+sajterna du besöker veta vem du är
 
 30
 00:01:49,540 --> 00:01:51,760
-och från vilken del av världen du kommer
+och från vilken del av världen
+du kommer
 
 31
 00:01:51,920 --> 00:01:53,920
@@ -135,7 +151,8 @@ Genom att ladda ner och använda Tor
 
 33
 00:01:58,200 --> 00:02:00,560
-kan du skydda de som behöver vara anonyma
+kan du skydda de personer
+som behöver vara anonyma
 
 34
 00:02:00,880 --> 00:02:03,640More information about the tor-commits mailing list