[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 10 17:46:01 UTC 2015


commit 368ad1577e4a598d276da079a1072afcb172c322
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 10 17:45:54 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 sv.srt |   84 ++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------
 1 file changed, 37 insertions(+), 47 deletions(-)

diff --git a/sv.srt b/sv.srt
index 529b71d..0179684 100644
--- a/sv.srt
+++ b/sv.srt
@@ -4,7 +4,8 @@ Vi har blivit väldigt vana med internet.
 
 2
 00:00:03,120 --> 00:00:07,700
-Vi delar ständigt med oss information om oss själva och våra privatliv.
+Vi delar ständigt med oss information
+om oss själva och våra privatliv.
 
 3
 00:00:08,000 --> 00:00:09,960
@@ -20,23 +21,27 @@ Låt mig förklara lite utförligare.
 
 6
 00:00:14,920 --> 00:00:17,740
-Just nu, om någon försöker kolla dig,
+Just nu, om någon försöker kolla dig
 
 7
 00:00:18,060 --> 00:00:22,480
-så kommer de hitta din identitet, din position, ditt operativsystem,
+så kommer de hitta din identitet,
+din exakta position, ditt operativsystem,
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-alla sajter du besökt, vilken webbläsare du använder,
+alla sajter du besökt,
+vilken webbläsare du använder
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-och mycket mer information om dig och ditt liv
+och mycket mer information
+om dig och ditt liv
 
 10
 00:00:29,620 --> 00:00:32,460
-som du antagligen inte tänkte dela med främlingar,
+som du antagligen inte hade tänkt
+dela med okända främlingar
 
 11
 00:00:32,920 --> 00:00:35,840
@@ -48,111 +53,96 @@ Men inte om du använder Tor!
 
 13
 00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+Tor-webbläsaren skyddar ditt privatliv och din identitet på internet.
 
 14
 00:00:43,560 --> 00:00:46,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+Tor säkrar din kommunikation med tre lager kryptering
 
 15
 00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+och skickar den genom tre frivilligt skötta servrar runt om i världen,
 
 16
 00:00:52,280 --> 00:00:55,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+som gör det möjligt att kommunicera anonymt på internet.
 
 17
 00:00:58,560 --> 00:01:00,280
-Tor also protects our data
+Tor skyddar också dina uppgifter
 
 18
 00:01:00,400 --> 00:01:03,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+från företag och myndigheter och massövervakning.
 
 19
 00:01:04,880 --> 00:01:09,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+Kanske bor du i en repressiv stat som försöker kontrollera och övervaka internet.
 
 20
 00:01:09,900 --> 00:01:13,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+Eller så vill du inte att stora företag ska utnyttja dina personuppgifter.
 
 21
 00:01:14,880 --> 00:01:17,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Tor gör så att alla dess användare ser likadana ut
 
 22
 00:01:17,920 --> 00:01:20,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+vilket förvirrar övervakaren och gör dig anonym.
 
 23
 00:01:21,500 --> 00:01:24,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+Ju fler som använder Tor-nätverket desto starkare blir det
 
 24
 00:01:25,140 --> 00:01:29,800
-as it's easier to hide in a crowd
-of people who look exactly the same.
+eftersom det är enklare att gömma sig i en grupp där alla ser exakt likadana ut.
 
 25
 00:01:30,700 --> 00:01:33,240
-You can bypass the censorship
-without being worried about
+Du kan komma runt censuren
+utan att oroa dig för
 
 26
 00:01:33,400 --> 00:01:36,100
-the censor knowing what you do
-on the Internet.
+att censuren vet vad du gör på internet.
 
 27
 00:01:38,540 --> 00:01:41,440
-The ads won't follow you
-everywhere for months,
+Annonser kommer inte förfölja dig i flera månader,
 
 28
 00:01:41,640 --> 00:01:43,300
-starting when you first
-clicked on a product.
+efter att du har klickat på en produkt.
 
 29
 00:01:45,880 --> 00:01:49,380
-By using Tor, the sites you visit
-won't even know who you are,
+Om du använder Tor kommer inte ens sajterna du besöker
+veta vem du är,
 
 30
 00:01:49,540 --> 00:01:51,760
-from what part of the world
-you're visiting them,
+och från vilken del av världen du kommer
 
 31
 00:01:51,920 --> 00:01:53,920
-unless you login and tell them so.
+om du inte loggar in och berättar det.
 
 32
 00:01:56,200 --> 00:01:57,840
-By downloading and using Tor,
+Genom att ladda ner och använda Tor
 
 33
 00:01:58,200 --> 00:02:00,560
-you can protect the people
-who need anonymity,
+kan du skydda de som behöver vara anonyma
 
 34
 00:02:00,880 --> 00:02:03,640
-like activists, journalists and bloggers.
+som aktivister, journalister och bloggare.
 
 35
 00:02:04,000 --> 00:02:09,000
-Download and use Tor! Or run a relay!
+Ladda ner och använd Tor!
+Eller starta ett relä!
 More information about the tor-commits mailing list