[tor-commits] [translation/tor-launcher-progress] Update translations for tor-launcher-progress

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 10 17:15:42 UTC 2015


commit 561d85fb15e64459bd4203e4c928f99cb9169aea
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 10 17:15:35 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-progress
---
 ca/progress.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ca/progress.dtd b/ca/progress.dtd
index 18b34e0..cb62f1b 100644
--- a/ca/progress.dtd
+++ b/ca/progress.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!ENTITY torprogress.dialog.title "Estat del Tor">
+<!ENTITY torprogress.dialog.title "Estat de Tor">
 <!ENTITY torprogress.openSettings "Obrir preferències.">
 <!ENTITY torprogress.heading "S'està connectant a la xarxa Tor">
 <!ENTITY torprogress.pleaseWait "Si us plau, espereu mentre establim una connexió a la xarxa Tor.">More information about the tor-commits mailing list