[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 10 16:46:05 UTC 2015


commit 4fde622ebd05b052401a73e181b1eb7a205033d9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 10 16:45:58 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 ca.srt |   76 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 38 insertions(+), 38 deletions(-)

diff --git a/ca.srt b/ca.srt
index 78c998d..e5023af 100644
--- a/ca.srt
+++ b/ca.srt
@@ -1,106 +1,106 @@
 1
 00:00:00,660 --> 00:00:02,780
-We've gotten very used to the Internet.
+Ens hem acostumat molt a internet. 
 
 2
 00:00:03,120 --> 00:00:07,700
-We are constantly sharing information
-about ourselves and our private lives:
+Estem compartint informació constantment
+sobre nosaltres i la nostra vida privada:
 
 3
 00:00:08,000 --> 00:00:09,960
-food we eat, people we meet,
+el menjar que mengem, la gent que coneixem,
 
 4
 00:00:10,180 --> 00:00:12,480
-places we go, and the stuff we read.
+els llocs on anem i les coses que llegim.
 
 5
 00:00:13,280 --> 00:00:14,640
-Let me explain it better.
+Deixa que m'expliqui millor.
 
 6
 00:00:14,920 --> 00:00:17,740
-Right at this moment,
-if someone attempts to look you up,
+En aquest precís moment, 
+si algú intenta localitzar-vos,
 
 7
 00:00:18,060 --> 00:00:22,480
-they'll see your real identity,
-precise location, operating system,
+veurà la vostra identitat real, 
+la localització precisa, el sistema operatiu, 
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-all the sites you've visited,
-the browser you use to surf the web,
+tots els llocs web que heu visitat, 
+el navegador que useu per navegar per internet, 
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-and so much more information
-about you and your life
+i molta més informació
+sobre vosaltres i la vostra vida. 
 
 10
 00:00:29,620 --> 00:00:32,460
-which you probably didn't mean
-to share with unknown strangers,
+la qual probablement no teníeu intenció
+de compartir amb desconeguts,
 
 11
 00:00:32,920 --> 00:00:35,840
-who could easily use this data
-to exploit you.
+que podrien fer servir fàcilment aquesta informació
+per abusar de vosaltres.
 
 12
 00:00:36,220 --> 00:00:38,120
-But not if you're using Tor!
+Però això no passa si esteu fent servir Tor!
 
 13
 00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+El navegador Tor protegeix la nostra privadesa
+i la nostra identitat a Internet. 
 
 14
 00:00:43,560 --> 00:00:46,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+Tor assegura la teva connexió
+amb tres capes d'encriptatge.
 
 15
 00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+i la passa per tres servidors duts a terme
+voluntàriament a tot el món, 
 
 16
 00:00:52,280 --> 00:00:55,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+que ens permeten comunicar-nos
+de manera anònima per Internet. 
 
 17
 00:00:58,560 --> 00:01:00,280
-Tor also protects our data
+Tor també protegeix la nostra informació
 
 18
 00:01:00,400 --> 00:01:03,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+dels objectius del govern o les grans empreses
+i la vigilància massiva. 
 
 19
 00:01:04,880 --> 00:01:09,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+Potser viviu en un país repressiu
+que intenta controlar i vigilar Internet.
 
 20
 00:01:09,900 --> 00:01:13,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+O potser no voleu que les grans empreses
+s'aprofitin de la vostra informació personal. 
 
 21
 00:01:14,880 --> 00:01:17,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Tot fa que tots els seus usuaris
+siguin iguals
 
 22
 00:01:17,920 --> 00:01:20,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+cosa que confon l'observador
+i us fa anònims.
 
 23
 00:01:21,500 --> 00:01:24,980More information about the tor-commits mailing list