[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 10 16:45:56 UTC 2015


commit 6d27d47a31df12f3905e5b93552678eaaedaf6a4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 10 16:45:48 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 ca/torbutton.dtd |   32 ++++++++++++++++----------------
 sv/torbutton.dtd |    8 ++++----
 2 files changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/ca/torbutton.dtd b/ca/torbutton.dtd
index 83f2b1a..57cff78 100644
--- a/ca/torbutton.dtd
+++ b/ca/torbutton.dtd
@@ -162,26 +162,26 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "En alguns llocs haureu de fer servir el botó NoScript de la barra d'eines per activar aquests objectes audiovisuals.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Algunes optimitzacions de realització del JavaScript estan desactivades. ">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Inferència de Tipus, ASM.JS.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Punt de referència JIT.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Els Scripts d'alguns llocs poden funcionar més lentament. ">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "Els fitxers remots JAR estan bloquejats. ">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR files are extremely rare on the web, but can be a source of XSS and other attacks.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Some mechanisms of displaying math equations are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "Els fitxers JAR són molt rars a la web, però poden ser una fon de XSS i altres atacs. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Alguns mecanismes que mostren equacions matemàtiques estan desactivats.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "El MathML està desactivat. ">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Mitjà-alt">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "All JavaScript performance optimizations are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Some font rendering features are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "The Graphite font rendering mechanism is disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Some types of images are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG images are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is disabled by default on all non-HTTPS sites.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript can be enabled on a per-site basis via the NoScript toolbar button.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Totes les optimitzacions de realització de JavaScripts estan desactivaces. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Algunes característiques de renderització de tipus de lletra estan desactivades.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "El mecanisme de renderització de tipus de lletre Graphite està desactivat. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Alguns tipus d'imatge estan desactivats. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "Les imatges SVG estan desactivades. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "El JavaScript està desactivat per defecte en tots els llocs no-HTTPS">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "El JavaScript pot ser activat lloc per lloc mitjançant el botó NoScript de la barra d'eines. ">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Alt">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript is disabled by default on all sites.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc "Most audio and video formats are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc_tooltip "WebM is the only codec that remains enabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Some fonts and icons may display incorrectly.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Website-provided font files are blocked.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "El JavaScript està desactivat per defecte a tots els llocs.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc "La majoria de formats d'audio i video estan desactivats. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc_tooltip "El WebM és l'únic còdec que romàn activat. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Alguns tipus de lletra i icones poden mostrar-se incorrectament. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Els fitxers de tipus de lletra provinents de llocs web estan bloquejats. ">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Valors personalitzats">
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuit de tor per a aquest lloc">
 
diff --git a/sv/torbutton.dtd b/sv/torbutton.dtd
index d4de340..5180cd8 100644
--- a/sv/torbutton.dtd
+++ b/sv/torbutton.dtd
@@ -167,13 +167,13 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "Remote JAR files are blocked.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR files are extremely rare on the web, but can be a source of XSS and other attacks.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Some mechanisms of displaying math equations are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML är inaktiverat.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Medium-hög">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "All JavaScript performance optimizations are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Alla prestandaoptimeringar av JavaScript är inaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Some font rendering features are disabled.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "The Graphite font rendering mechanism is disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Some types of images are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG images are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Vissa typer av bilder är inaktiverade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG-bilder är inaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is disabled by default on all non-HTTPS sites.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript can be enabled on a per-site basis via the NoScript toolbar button.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Hög">More information about the tor-commits mailing list