[tor-commits] [translation/tor_animation_completed] Update translations for tor_animation_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 9 16:16:03 UTC 2015


commit df8cf7f967560d45ae12c1355bb3f245d49b4f8f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 9 16:15:56 2015 +0000

    Update translations for tor_animation_completed
---
 pt.srt |  165 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 165 insertions(+)

diff --git a/pt.srt b/pt.srt
new file mode 100644
index 0000000..c8b4bdd
--- /dev/null
+++ b/pt.srt
@@ -0,0 +1,165 @@
+1
+00:00:00,660 --> 00:00:02,780
+Ne jemi mësuar shumë me internetin
+
+2
+00:00:03,120 --> 00:00:07,700
+Ne jemi në menyrë konstante duke shkëmbyer informacion
+për veten tonë dhe jetën tonë private:
+
+3
+00:00:08,000 --> 00:00:09,960
+ushqimin që hamë, njerëzit që takojmë,
+
+4
+00:00:10,180 --> 00:00:12,480
+vendet që vizitojmë, dhe gjërat që lexojmë.
+
+5
+00:00:13,280 --> 00:00:14,640
+Më lejoni ta shpjegoj më mirë.
+
+6
+00:00:14,920 --> 00:00:17,740
+Tani, në këtë moment,
+nëse dikush tenton të ju shikojë,
+
+7
+00:00:18,060 --> 00:00:22,480
+do munnd të shohin identitetin tuaj të vërtetë,
+vendodhjen e saktë, sistemin operativ,
+
+8
+00:00:22,800 --> 00:00:26,500
+të gjitha faqet që ju keni vizituar,
+shfletuesit që ju përdorni për të shfletuar në web,
+
+9
+00:00:26,700 --> 00:00:29,140
+dhe shumë më shumë informacion
+për ju dhe jetën tuaj
+
+10
+00:00:29,620 --> 00:00:32,460
+të cilën ju ndoshta nuk do donit
+ta ndanit me të huajt e të panjohur,
+
+11
+00:00:32,920 --> 00:00:35,840
+të cilët lehtësisht mund ti përdorin këto të dhëna
+për të të shfrytëzuar ty.
+
+12
+00:00:36,220 --> 00:00:38,120
+Por jo, në qoftë se ju jeni duke përdorur Tor!
+
+13
+00:00:39,140 --> 00:00:42,840
+Tor Browser mbron privatësinë tonë
+dhe identitetin në internet.
+
+14
+00:00:43,560 --> 00:00:46,760
+Tor siguron lidhjen tuaj
+me tri shtresa enkriptimi
+
+15
+00:00:46,940 --> 00:00:51,760
+dhe kalon nëpërmjet tre serverat
+shfrytëzimi në mbarë botën, vullnetarisht,
+
+16
+00:00:52,280 --> 00:00:55,520
+të cilat na mundësojnë që të komunikojmë
+në mënyre anonime në Internet.
+
+17
+00:00:58,560 --> 00:01:00,280
+Tor gjithashtu mbron të dhënat tona
+
+18
+00:01:00,400 --> 00:01:03,900
+kundër korporatave apo shënjestërave qeveritare
+dhe mbikqyrjes në masë.
+
+19
+00:01:04,880 --> 00:01:09,340
+Ndoshta ju jetoni në një vend "shtypës"
+i cili përpiqet të kontrollojë dhe survejojë internetin.
+
+20
+00:01:09,900 --> 00:01:13,800
+Ndoshta ju nuk doni që korporatat e mëdha
+të përfitojnë nga të dhënat tuaja personale.
+
+21
+00:01:14,880 --> 00:01:17,640
+Tor bën të gjithë përdoruesit e tij
+të duken njëlloj
+
+22
+00:01:17,920 --> 00:01:20,800
+që të ngatërrojnë vëzhguesit
+dhe të ju bëjë juve anonim.
+
+23
+00:01:21,500 --> 00:01:24,980
+Pra, sa më shumë njerëz të përdorin rrjetin Tor,
+aq më i fortë bëhet ai,
+
+24
+00:01:25,140 --> 00:01:29,800
+është më e lehtë të fshihesh në një turmë
+njerëzish që të duken të njëjtë.
+
+25
+00:01:30,700 --> 00:01:33,240
+Ju mund të anashkaloni censurën
+pa qenë u shqetësuar për
+
+26
+00:01:33,400 --> 00:01:36,100
+censorët, duke ditur atë që ju bëni
+në internet.
+
+27
+00:01:38,540 --> 00:01:41,440
+Reklamat nuk do të ju ndjekin
+kudo për muaj me rradhë,
+
+28
+00:01:41,640 --> 00:01:43,300
+duke filluar, kur ju
+klikoni në një produkt për herë të parë.
+
+29
+00:01:45,880 --> 00:01:49,380
+Duke përdorur Tor, faqet që vizitoni
+as nuk do e dinë se kush jeni ju,
+
+30
+00:01:49,540 --> 00:01:51,760
+nga cila pjesë e botës
+ju jeni duke i vizituar,
+
+31
+00:01:51,920 --> 00:01:53,920
+nëse nuk logoheni dhe u tregoni indentitetin.
+
+32
+00:01:56,200 --> 00:01:57,840
+Duke shkarkuar dhe përdorur Tor,
+
+33
+00:01:58,200 --> 00:02:00,560
+ju mbroni njerëzit
+të cilët duan anonimitetin,
+
+34
+00:02:00,880 --> 00:02:03,640
+si aktivistët, gazetarët dhe blogerët.
+
+35
+00:02:04,000 --> 00:02:09,000
+Shkarkoni dhe përdorni Tor! Ose ofro një shërbim vullnetar.
+More information about the tor-commits mailing list