[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 7 16:16:20 UTC 2015


commit 437f0d5d1cbf5dbd0e06c7492d7f5bddd4a3223f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 7 16:16:13 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 cs/torbutton.properties |   20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/cs/torbutton.properties b/cs/torbutton.properties
index 2331e70..52660b5 100644
--- a/cs/torbutton.properties
+++ b/cs/torbutton.properties
@@ -2,9 +2,9 @@ torbutton.button.tooltip.disabled = Povolit Tor
 torbutton.button.tooltip.enabled = Zakázat Tor
 torbutton.circuit_display.internet = Internet
 torbutton.circuit_display.ip_unknown = Neznámá IP adresa
-torbutton.circuit_display.onion_site = Onion site
+torbutton.circuit_display.onion_site = Onion stránka
 torbutton.circuit_display.this_browser = Tento prohlížeč
-torbutton.circuit_display.relay = relay
+torbutton.circuit_display.relay = přenos
 torbutton.circuit_display.tor_bridge = Most
 torbutton.circuit_display.unknown_country = Neznámá země
 torbutton.panel.tooltip.disabled = Klikni pro povolení Tor
@@ -53,12 +53,12 @@ torbutton.popup.short_torbrowser = Důležitá Torbutton informace!\n\nTorbutton
 
 torbutton.popup.confirm_plugins = Pluginy jako Flash mohou narušit vaše soukromí a vaši anonymitu.\n\nTaké mohou obejít Tor a způsobit odhalení vašeho umístění a IP adresu.\n\nJste si jistý že chcete povolit pluginy?\n\n
 torbutton.popup.never_ask_again = Znovu se mÄ› neptat
-torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Browser will close all windows and tabs. All website sessions will be lost.\n\nRestart Tor Browser now to reset your identity?\n\n
+torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Browser zavře všechna okna a panely. Všechny relace budou ztraceny.\nRestartovat Tor Browser pro resetování Vaší identity?\n
 
-torbutton.slider_notification = The green onion menu now has a security slider which lets you adjust your security level. Check it out!
-torbutton.slider_notification_button = Open security settings
+torbutton.slider_notification = Menu zelené cibule má nyní bezpečnostní nabídku, která umožňuje nastavit úroveň bezpečnosti. Zkuste ji!
+torbutton.slider_notification_button = Otevřít nastavení bezpečnosti.
 
-torbutton.maximize_warning = Maximizing Tor Browser can allow websites to determine your monitor size, which can be used to track you. We recommend that you leave Tor Browser windows in their original default size.
+torbutton.maximize_warning = Maximalizování Tor Browseru může dovolit webovým stránkám, aby zjistily velikost Vašeho monitoru, což může být použito k sledování. Doporučujeme ponechat Tor Browser v přednastavené velikosti okna.
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
 canvas.siteprompt=Tato stránka(%S) se pokusila extrahovat HTML5 canvas image data, která mohou být použita k unikátní identifikaci vašeho počítače.\n\nMá Tor Browser povolit této stránce extrahovat HTML5 canvas image data?
@@ -71,7 +71,7 @@ canvas.neverAccessKey=e
 
 # Profile/startup error messages. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
-profileProblemTitle=%S Profile Problem
-profileReadOnly=You cannot run %S from a read-only file system.  Please copy %S to another location before trying to use it.
-profileReadOnlyMac=You cannot run %S from a read-only file system.  Please copy %S to your Desktop or Applications folder before trying to use it.
-profileAccessDenied=%S does not have permission to access the profile. Please adjust your file system permissions and try again.
+profileProblemTitle=%S Profilový problém
+profileReadOnly=Není možné spustit %S ze souborového systému pouze pro čtení. Prosím, zkopírujte %S na jiné místo, než ho budete používat.
+profileReadOnlyMac=Není možné spustit %S ze souborového systému pouze pro čtení. Prosím, zkopírujte %S na Plochu nebo do Složky s aplikacemi, než ho budete používat.
+profileAccessDenied=%S nemá oprávnění k přístupu k profilu. Prosím přenastavte oprávnění Vašeho souborového systému a zkuste to znovu.More information about the tor-commits mailing list