[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 7 15:46:38 UTC 2015


commit 58ef13c7581c3864bb2bb08092f60eb4f1a37360
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 7 15:46:31 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 cs/torbutton.dtd |   58 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 29 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/cs/torbutton.dtd b/cs/torbutton.dtd
index 8511e3a..338788f 100644
--- a/cs/torbutton.dtd
+++ b/cs/torbutton.dtd
@@ -24,19 +24,19 @@
 <!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbutton je momentálně zapnutý.    Pokud chcete změnit vaše non-Tor proxy nastavení, vypněte prosím Torbutton a vraťte se.    Pokud chcete změnit vaše Tor nastavení, použijte prosím okno nastavení Torbutton">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nova identita">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "S">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "New Tor Circuit for this Site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nové připojení k Toru pro tuto stránku">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle "Změnit Tor status">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle.key "T">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Privacy and Security Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "P">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.about "O Torbutton...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.about.key "A">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor Network Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Nastavení sítě Tor">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "S">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Check for Tor Browser Update…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Hledat aktualizace pro Tor Browser">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie Protections…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Ochrany proti cookies.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.copyTor "Kopírovat Tor URL">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.copyTor.key "P">
@@ -154,34 +154,34 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Úroveň zabezpečení">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Nízká (výchozí)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "Toto umožňuje nejpoužitelnější stav.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "At this security level, all browser features are enabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "The SVG OpenType font rendering mechanism is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Všechny funkce prohlížeče jsou na této bezpečnostní úrovni zapnuty.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "SVG OpenType mechanismus renderování fontů je vypnut.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Středně nízká">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "At this security level, the following changes apply (mouseover for details):">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video and audio media become click-to-play via NoScript.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "On some sites, you might need to use the NoScript toolbar button to enable these media objects.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Some JavaScript performance optimizations are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Změny na této bezpečnostní úrovni (přejeďte myší pro detaily):">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video a zvuk můžete při NoScript přehrát kliknutím.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "Na některých stránkách je nutné použít NoScript tlačítko, abyste zapnuli tyto objekty médií.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Některé optimalizace JavaScriptu jsou vypnuty.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Type Inference, ASM.JS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Scripts on some sites may run slower.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "Remote JAR files are blocked.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR files are extremely rare on the web, but can be a source of XSS and other attacks.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Some mechanisms of displaying math equations are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Na některých stránkách se mohou skripty načítat pomaleji.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "JAR objekty, které jsou vzdálené, jsou blokovány.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR soubory se vyskytují na webu velmi zřídka, ale mohou být zdrojem útoků XSS a dalších.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Některé mechanismy zobrazení matematických korekcí jsou vypnuty.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML je vypnutý.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Středně vysoká">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "All JavaScript performance optimizations are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Some font rendering features are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "The Graphite font rendering mechanism is disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Some types of images are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG images are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is disabled by default on all non-HTTPS sites.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript can be enabled on a per-site basis via the NoScript toolbar button.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "VÅ¡echny optimalizace JavaScriptu jsou vypnuty.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Všechny možnosti renderování fontů jsou vypnuty.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Renderování fontů Graphite je vypnuto.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Některé druhy obrázků jsou vypnuty.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "Obrázky s příponou SVG jsou vypnuty.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript je vypnut na všech stránkách kromě HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "Použitím tlačítka NoScript můžete zapnout JavaScript jen na některých stránkách.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Vysoká">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript is disabled by default on all sites.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc "Most audio and video formats are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc_tooltip "WebM is the only codec that remains enabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Some fonts and icons may display incorrectly.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Website-provided font files are blocked.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript je defaultně vypnut na všech stránkách.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc "Většina formátů zvuku a videa je vypnutých.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc_tooltip "Jediný WebM kodek zůstal zapnutý.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Některé fonty a ikony se mohou zobrazit špatně.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Soubory fontů poskytované weby jsou blokovány.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Vlastní hodnoty">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor circuit for this site">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Připojení Tor pro tuto stránku">
 More information about the tor-commits mailing list