[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 7 15:46:17 UTC 2015


commit d0d4d871edca699495a0acfe5395ef1ff0da112f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 7 15:46:10 2015 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 cs.po |  146 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 89 insertions(+), 57 deletions(-)

diff --git a/cs.po b/cs.po
index 9170cb1..58875ef 100644
--- a/cs.po
+++ b/cs.po
@@ -6,15 +6,17 @@
 # A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>, 2014
 # Adam Slovacek <adamslovacek at gmail.com>, 2013
 # Filip Hruska <fhr at fhrnet.eu>, 2014
+# Pivoj, 2015
 # Jiří Vírava <appukonrad at gmail.com>, 2013-2014
 # mxsedlacek, 2014
+# Tomas Palik <heidfeld at email.cz>, 2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-04 08:50+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-30 16:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-07 15:30+0000\n"
+"Last-Translator: Tomas Palik <heidfeld at email.cz>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -22,11 +24,11 @@ msgstr ""
 "Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:42
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:43
 msgid "Tor is ready"
 msgstr "Tor je připraven"
 
-#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:44
 msgid "You can now access the Internet."
 msgstr "Nyní můžete přistupovat k Internetu."
 
@@ -38,15 +40,39 @@ msgid ""
 "<p><strong>Do not include more personal information than\n"
 "needed!</strong></p>\n"
 "<h2>About giving us an email address</h2>\n"
-"<p>If you don't mind disclosing some bits of your identity\n"
-"to Tails developers, you can provide an email address to\n"
-"let us ask more details about the bug. Additionally entering\n"
-"a public PGP key enables us to encrypt such future\n"
-"communication.</p>\n"
-"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
-"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
-"Internet and mailbox providers?</p>\n"
-msgstr "<h1>Pomozte nám spravit váš problém!</h1>\n <p>Přečtěte si <a href=\"%s\">naše instrukce pro nahlášení problému</a>.</p>\n <p><strong>Nepřikládejte více osobních informací než je \n třeba!</strong></p>\n <h2>Pokud nám chcete dát svou emailovou adresu</h2>\n <p>Nevadí-li vám částečné odhalení vaší identity\n vývojářům softwaru Tails, můžete poskytnout svou emailovou adresu\\n abychom se vás mohli zeptat na podrobnosti kolem vámi pozorovaného problému.. Přidáním\n veřejného PGP klíče nám umožní naší budoucí korespondenci s vámi zabezpečit \n šifrováním.</p>\n <p>Kdokoli kdo uvidí tuto odpověď, bude vědět že jste\n uživatelem softwaru Tails. Není na čase zvážit, nakolik věříte vašemu\n poskytovateli internetu a emailu?</p>\n"
+"<p>\n"
+"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. This\n"
+"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
+"without any contact information are useless. On the other hand it also provides\n"
+"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
+"confirm that you are using Tails.\n"
+"</p>\n"
+msgstr "<h1>Pomožte nám opravit tuto chybu!</h1>\n<p>Přečtěte si <a href=\"%s\">naše instrukce k reportování chyb</a>.</p>\n<p><strong>Nevkládejte žádné osobní údaje, které nejsou nezbytně nutné!</strong></p>\n<h2>Jak je to s vaší emailovou adresou</h2>\n<p>\nTím že uvedete váš email, nám umožníte, abychom Vás kontaktovali v případě, že bude nutné upřesnit potíže. To je obvykle nutné u většinu ohlášených chyb a pokud by nebylo možné Vás kontaktovat, bylo by vaše hlášení chyby k ničemu. Na druhé straně musíte počítat s tím, že váš poskytovatel připojení nebo provozovatel emailu může emailovou komunikaci odposlechnout a zjistit tak, že používáte Tails.\n</p>\n"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:14
+msgid "Persistence is disabled for Electrum"
+msgstr "Persistence je pro Electrum vypnuta"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:16
+msgid ""
+"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
+"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
+"persistence feature is activated."
+msgstr "Doporučuje se aktivovat Persistence pro Electrum. Jinak se veškerá data z Electrum ztratí při každém restartu Tails (včetně např. Bitcoinové peněženky)."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:18
+msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
+msgstr "Chcete i přesto spustit Electrum?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:20
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:36
+msgid "_Launch"
+msgstr "_Spustit"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:37
+msgid "_Exit"
+msgstr "_Odejít"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
 msgid "OpenPGP encryption applet"
@@ -281,27 +307,27 @@ msgid ""
 " spoofing documentation</a>."
 msgstr "Vypadá to že jste blokování ze sítě. To může být kvůli MAC funkci spoofing. pro více informací se podívejte na <a href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:145
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:151
 msgid "This version of Tails has known security issues:"
 msgstr "Tato verze Tails obsahuje následující bezpečnostní problémy:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:29
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:37
 #, sh-format
 msgid "Network card ${nic} disabled"
 msgstr "Síťová karta ${nic} vypnuta"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:30
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:38
 #, sh-format
 msgid ""
 "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 msgstr "MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) takže je momentálně nedostupné. Možná budete preferovat restarování Tails a odpojení MAC spoofingu. Podívejte se na <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:39
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:47
 msgid "All networking disabled"
 msgstr "Veškeré síťování vypnuto"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:40
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:48
 #, sh-format
 msgid ""
 "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
@@ -309,12 +335,12 @@ msgid ""
 msgstr "MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}). Oprava chyb také sehlaha takže je veškerá síťová komunikace odpojena.\nMůžete preferovat restartování Tails a odpojit MAC spoofing. Podívejte se na <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:22
 msgid "error:"
 msgstr "chyba:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:23
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -344,9 +370,9 @@ msgstr "Jak hostitelský operační systém tak virtualizační software je scho
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
 msgid ""
 "<a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Learn"
+"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html#security'>Learn"
 " more...</a>"
-msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Více informací ...</a>"
+msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html#security'>Více zde...</a>"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
 msgid "Tor is not ready"
@@ -364,102 +390,108 @@ msgstr "Nastartovat Tor Browser"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:33
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Opravdu chcete spustit Nebezpečný prohlížeč?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:35
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Aktivita sítě s Nebezpečným Prohlížečem <b>není anonymní</b>. Používejte Unsafe browser pouze pokud je to nutné například pokud se musíte přihlásit nebo registrovat při připojení k internetu."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
-msgid "_Launch"
-msgstr "_Spustit"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
-msgid "_Exit"
-msgstr "_Odejít"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:47
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Spoštění nebezpečného prohlížeče..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:48
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Může to nějakou dobu trvat, takže buďte trpěliví."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
-msgid "Failed to setup chroot."
-msgstr "Nepodařilo se nastavit \"chroot\""
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:195
-#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
-msgid "Unsafe Browser"
-msgstr "Nebezpečný prohlížeč"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:53
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Ukončování nebezpečného prohlížeče..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:252
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:54
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Tohle může chvíli trvat a nemusíte spustit Nebezpečný Prohlížeč dokud nebude spárvně vypnut."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:264
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:66
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Znovuspuštění TORu nebylo úspěšné"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:272
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Unsafe Browser"
+msgstr "Nebezpečný prohlížeč"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:93
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Další Nebezpečný Prohlížeč je nyní spuštěn nebo se čistí. Prosíme vraťte se později."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:285
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:105
+msgid ""
+"NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS"
+" server."
+msgstr "Síťový manager poslal změť odpadních dat, když se snažil odvodit DNS server v otevřeném webu."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:115
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Nebyl získán prostřednictvím DHCP nebo ručně nastaven v Síťovém správci žádný DNS server."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:123
+msgid "Failed to setup chroot."
+msgstr "Nepodařilo se nastavit \"chroot\""
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:129
+msgid "Failed to configure browser."
+msgstr "Nepodařilo se nakonfigurovat prohlížeč."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:134
+msgid "Failed to run browser."
+msgstr "Nepodařilo se spustit prohlížeč."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
 msgid "I2P failed to start"
 msgstr "I2P se nepodařilo spustit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:32
 msgid ""
 "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 "for more information."
 msgstr "Něco se pokazilo při startu I2P. Zkontrolujte záznamy ve /var/log/i2p pro více informací."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
 msgid "I2P's router console is ready"
 msgstr "I2P konzole routeru je připravena."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:44
 msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
 msgstr "Nyní se můžete připojit k I2P konzoli routeru na http://127.0.0.1:7657."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
 msgid "I2P is not ready"
 msgstr "I2P není připraveno."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:50
 msgid ""
 "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
 "http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information."
 " Reconnect to the network to try again."
 msgstr "Eepsite tunel nebyl vybudován během šesti minut. Zkontrolujte konzoli routeru na  http://127.0.0.1:7657/logs nebo zkontrolujte záznamy ve /var/log/i2p pro více informací. Znovu se připojte k síti a zkuste to prosím znovu."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
 msgid "I2P is ready"
 msgstr "I2P je připraveno"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:61
 msgid "You can now access services on I2P."
 msgstr "Nyní se můžete připojit ke službám na I2P."
 More information about the tor-commits mailing list