[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 7 15:45:36 UTC 2015


commit 4c0460e203921ce2507306754f0b9e2c535d6f73
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 7 15:45:28 2015 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 cs/https-everywhere.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/cs/https-everywhere.dtd b/cs/https-everywhere.dtd
index 8621bd7..1666674 100644
--- a/cs/https-everywhere.dtd
+++ b/cs/https-everywhere.dtd
@@ -15,7 +15,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "Nastavení SSL Observatoře">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "Zapnout HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "Vypnout HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.blockHttpRequests "Block all HTTP requests">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.blockHttpRequests "Blokovat všechny HTTP požadavky">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.showCounter "Zobrazit počítadlo">
 
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.title "Nastavení HTTPS Everywhere">More information about the tor-commits mailing list