[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 7 15:16:11 UTC 2015


commit d95b4d218193b1817af0739326c5b6f8d624990b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 7 15:16:03 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 cs.srt |   95 ++++++++++++++++++++++++----------------------------------------
 1 file changed, 35 insertions(+), 60 deletions(-)

diff --git a/cs.srt b/cs.srt
index 78c998d..45aa820 100644
--- a/cs.srt
+++ b/cs.srt
@@ -1,165 +1,140 @@
 1
 00:00:00,660 --> 00:00:02,780
-We've gotten very used to the Internet.
+Na internet jsme si velmi zvykli.
 
 2
 00:00:03,120 --> 00:00:07,700
-We are constantly sharing information
-about ourselves and our private lives:
+Neustále sdílíme informace o sobě a o našich soukromých životech.
 
 3
 00:00:08,000 --> 00:00:09,960
-food we eat, people we meet,
+jídlo, které jíme, lidé, které potkáváme,
 
 4
 00:00:10,180 --> 00:00:12,480
-places we go, and the stuff we read.
+místa, která navštívíme, a věci, který čteme.
 
 5
 00:00:13,280 --> 00:00:14,640
-Let me explain it better.
+Dovolte mi vysvětlit to lépe.
 
 6
 00:00:14,920 --> 00:00:17,740
-Right at this moment,
-if someone attempts to look you up,
+V tuto chvíli, když se někdo pokusí Vás vyhledat,
 
 7
 00:00:18,060 --> 00:00:22,480
-they'll see your real identity,
-precise location, operating system,
+uvidí Vaší reálnou identitu, přesnou polohu, operační systém,
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-all the sites you've visited,
-the browser you use to surf the web,
+všechny stránky, co jste navštívil, prohlížeč, který používáte,
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-and so much more information
-about you and your life
+a ještě mnohem více informací o Vás a Vašem životě,
 
 10
 00:00:29,620 --> 00:00:32,460
-which you probably didn't mean
-to share with unknown strangers,
+které byste pravděpodobně nechtěli sdílet se zcela neznámými lidmi,
 
 11
 00:00:32,920 --> 00:00:35,840
-who could easily use this data
-to exploit you.
+kteří mohou tato data krásně použít, aby Vás využili,
 
 12
 00:00:36,220 --> 00:00:38,120
-But not if you're using Tor!
+Ale ne, pokud používate Tor!
 
 13
 00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+Prohlížeč Tor chrání naše soukromí a identitu na internetu.
 
 14
 00:00:43,560 --> 00:00:46,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+Tor zabezpečuje naše připojení třemi vrstvami šifrování
 
 15
 00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+a nechá ho projít skrz tři dobrovolně pracující světové servery z celého světa,
 
 16
 00:00:52,280 --> 00:00:55,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+což nám umožní komunikovat na internetu anonymně.
 
 17
 00:00:58,560 --> 00:01:00,280
-Tor also protects our data
+Tor také chrání naše data
 
 18
 00:01:00,400 --> 00:01:03,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+proti masovému sledování od korporací nebo státu..
 
 19
 00:01:04,880 --> 00:01:09,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+Možná žijete v represivní zemi, která se snaží kontrolovat a sledovat internet.
 
 20
 00:01:09,900 --> 00:01:13,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+Nebo možná nechcete, aby velké korporace zneužívali Vaše osobní údaje.
 
 21
 00:01:14,880 --> 00:01:17,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Používáním Toru vypadají všichni jeho uživatelé stejně,
 
 22
 00:01:17,920 --> 00:01:20,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+což zmate pozorovatele a Vás učiní anonymní.
 
 23
 00:01:21,500 --> 00:01:24,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+Takže čím více lidí používá Tor, tím je Tor silnější,
 
 24
 00:01:25,140 --> 00:01:29,800
-as it's easier to hide in a crowd
-of people who look exactly the same.
+protože je snazší se schovat ve skupině lidí, kteří vypadají úplně stejně.
 
 25
 00:01:30,700 --> 00:01:33,240
-You can bypass the censorship
-without being worried about
+Můžete překonat cenzuru, aniž byste se strachoval,
 
 26
 00:01:33,400 --> 00:01:36,100
-the censor knowing what you do
-on the Internet.
+že cenzor uvidí, co děláte na internetu.
 
 27
 00:01:38,540 --> 00:01:41,440
-The ads won't follow you
-everywhere for months,
+Reklamy Vás nebudou následovat všude celé měsíce,
 
 28
 00:01:41,640 --> 00:01:43,300
-starting when you first
-clicked on a product.
+hned jakmile byste klikli na nějaké zboží.
 
 29
 00:01:45,880 --> 00:01:49,380
-By using Tor, the sites you visit
-won't even know who you are,
+Použitím Toru stránky ani neuvidí, kdo jste,
 
 30
 00:01:49,540 --> 00:01:51,760
-from what part of the world
-you're visiting them,
+z jaké části světa je navštěvujete,
 
 31
 00:01:51,920 --> 00:01:53,920
-unless you login and tell them so.
+pokud se nepřihlásíte a sami jim to nesdělíte.
 
 32
 00:01:56,200 --> 00:01:57,840
-By downloading and using Tor,
+Stáhnutím a používáním Toru,
 
 33
 00:01:58,200 --> 00:02:00,560
-you can protect the people
-who need anonymity,
+můžete ochránit osoby, které potřebují anonymitu,
 
 34
 00:02:00,880 --> 00:02:03,640
-like activists, journalists and bloggers.
+například aktivisty, novináře, blogery.
 
 35
 00:02:04,000 --> 00:02:09,000
-Download and use Tor! Or run a relay!
+Stáhněte si a používejte Tor! Nebo zprostředkovávejte přenos!
 More information about the tor-commits mailing list