[tor-commits] [translation/abouttor-homepage] Update translations for abouttor-homepage

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 7 15:15:46 UTC 2015


commit 6d343ea9a14e60e1bf6e5d7de05a542109fa4c65
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 7 15:15:39 2015 +0000

    Update translations for abouttor-homepage
---
 cs/aboutTor.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/cs/aboutTor.dtd b/cs/aboutTor.dtd
index a233541..4489f33 100644
--- a/cs/aboutTor.dtd
+++ b/cs/aboutTor.dtd
@@ -8,7 +8,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "Avšak tento prohlížeč je zastaralý.">
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "Také tento prohlížeč je zastaralý.">
-<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Click on the onion and then choose Check for Tor Browser Update.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Klikněte na cibuli a vyberte Hledat aktualizace pro Tor Browser.">
 
 <!ENTITY aboutTor.check.label "Otestovat síťové nastavení TORu">
 More information about the tor-commits mailing list