[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 6 13:46:00 UTC 2015


commit f45a55498107785a224e41fc0525810e52eed357
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Apr 6 13:45:52 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 tr.srt |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/tr.srt b/tr.srt
index f5860a3..ef5c9c3 100644
--- a/tr.srt
+++ b/tr.srt
@@ -55,7 +55,7 @@ Tabii, Tor kullanmıyorsanız!
 
 13
 00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor Tarayıcı gizliliğimi ve İnternet'teki
+Tor Tarayıcı gizliliğimizi ve İnternet'teki
 kimliÄŸimizi korur.
 
 14
@@ -83,7 +83,7 @@ Tor ayrıca verilerimizi de, hükümet
 
 19
 00:01:04,880 --> 00:01:09,340
-Belki de İnternet'i sınırlama ve
+Belki de İnternet'i sınırlamaya ve
 izlemeye çalışan bir baskıcı ülkede yaşıyor olabilirsiniz.
 
 20
@@ -108,7 +108,7 @@ daha fazla güçlü olur
 
 24
 00:01:25,140 --> 00:01:29,800
-tamamıyla aynı görülen kalabalıkta
+çünkü tamamıyla aynı görülen kalabalıkta
 gizlenmek daha kolaydır.
 
 25More information about the tor-commits mailing list