[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 6 12:46:06 UTC 2015


commit 0c80c4408b76580b6311e25eaf118a883ba51693
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Apr 6 12:45:59 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 tr.srt |  118 +++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 file changed, 58 insertions(+), 60 deletions(-)

diff --git a/tr.srt b/tr.srt
index 78c998d..f5860a3 100644
--- a/tr.srt
+++ b/tr.srt
@@ -1,165 +1,163 @@
 1
 00:00:00,660 --> 00:00:02,780
-We've gotten very used to the Internet.
+İnternet'e çok alıştık.
 
 2
 00:00:03,120 --> 00:00:07,700
-We are constantly sharing information
-about ourselves and our private lives:
+Sürekli olarak kendimiz ve özel hayatımız
+hakkında bilgi paylaşıyoruz:
 
 3
 00:00:08,000 --> 00:00:09,960
-food we eat, people we meet,
+yediğimiz yemek, tanıştığımız insanlar,
 
 4
 00:00:10,180 --> 00:00:12,480
-places we go, and the stuff we read.
+gittiÄŸimiz yerler ve okuduÄŸumuz ÅŸeyler.
 
 5
 00:00:13,280 --> 00:00:14,640
-Let me explain it better.
+Durun daha iyi anlatayım.
 
 6
 00:00:14,920 --> 00:00:17,740
-Right at this moment,
-if someone attempts to look you up,
+Tam olarak ÅŸu anda biri sizi aramaya
+çalışsa,
 
 7
 00:00:18,060 --> 00:00:22,480
-they'll see your real identity,
-precise location, operating system,
+Gerçek kimliğinizi, konumunuzu,
+iÅŸletim sisteminizi,
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-all the sites you've visited,
-the browser you use to surf the web,
+gezindiğiniz tüm web sitelerini,
+web'de sörf yapmak için kullandığınız tarayıcıyı,
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-and so much more information
-about you and your life
+siz ve hayatınız hakkında daha birçok 
+bilgiyi görebilecek
 
 10
 00:00:29,620 --> 00:00:32,460
-which you probably didn't mean
-to share with unknown strangers,
+muhtemelen, bu verileri sizi ortaya çıkarmak
+için kolaylıkla kullanabilecek
 
 11
 00:00:32,920 --> 00:00:35,840
-who could easily use this data
-to exploit you.
+tanımadığınız kişilerle paylaşmak
+istemediniz.
 
 12
 00:00:36,220 --> 00:00:38,120
-But not if you're using Tor!
+Tabii, Tor kullanmıyorsanız!
 
 13
 00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+Tor Tarayıcı gizliliğimi ve İnternet'teki
+kimliÄŸimizi korur.
 
 14
 00:00:43,560 --> 00:00:46,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+Tor, bağlantınızı üç katmanlı şifreleme
+ile güvene alarak
 
 15
 00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+dünyanın dört bir yanında gönüllü olarak
+çalışan üç sunucudan geçirir,
 
 16
 00:00:52,280 --> 00:00:55,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+ve Ä°nternet'te anonim olarak iletiÅŸim
+kurabilmemizi saÄŸlar.
 
 17
 00:00:58,560 --> 00:01:00,280
-Tor also protects our data
+Tor ayrıca verilerimizi de, hükümet
 
 18
 00:01:00,400 --> 00:01:03,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+şirket ve toplu gözetime karşı da korur.
 
 19
 00:01:04,880 --> 00:01:09,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+Belki de İnternet'i sınırlama ve
+izlemeye çalışan bir baskıcı ülkede yaşıyor olabilirsiniz.
 
 20
 00:01:09,900 --> 00:01:13,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+Veya büyük şirketlerin kişisel bilgilerinizden
+faydalanmasını istemiyorsunuz.
 
 21
 00:01:14,880 --> 00:01:17,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Tor tüm kullanıcılarının
+aynı görünmesini
 
 22
 00:01:17,920 --> 00:01:20,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+ve böylece izleyenlerin aklının karışmasını
+saÄŸlar ve sizi anonim yapar.
 
 23
 00:01:21,500 --> 00:01:24,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+Böylece, Tor ağını kullanan ne kadar çok insan olursa
+daha fazla güçlü olur
 
 24
 00:01:25,140 --> 00:01:29,800
-as it's easier to hide in a crowd
-of people who look exactly the same.
+tamamıyla aynı görülen kalabalıkta
+gizlenmek daha kolaydır.
 
 25
 00:01:30,700 --> 00:01:33,240
-You can bypass the censorship
-without being worried about
+İnternet'te ne yaptığınızı bilen sansürü
+umursamadan
 
 26
 00:01:33,400 --> 00:01:36,100
-the censor knowing what you do
-on the Internet.
+sansürü aşabilirsiniz.
 
 27
 00:01:38,540 --> 00:01:41,440
-The ads won't follow you
-everywhere for months,
+Bir ürüne ilk tıkladığınızdan itibaren
+baÅŸlayan
 
 28
 00:01:41,640 --> 00:01:43,300
-starting when you first
-clicked on a product.
+reklamlar sizi aylarca her yerde
+takip etmeyecek.
 
 29
 00:01:45,880 --> 00:01:49,380
-By using Tor, the sites you visit
-won't even know who you are,
+Tor kullanarak gezdiÄŸiniz siteler
+oturum açıp, söylemediğiniz sürece
 
 30
 00:01:49,540 --> 00:01:51,760
-from what part of the world
-you're visiting them,
+dünyanın hangi yerinden ziyaret
+ettiÄŸinizi,
 
 31
 00:01:51,920 --> 00:01:53,920
-unless you login and tell them so.
+nerede olduÄŸunuzu bile bilmeyecek.
 
 32
 00:01:56,200 --> 00:01:57,840
-By downloading and using Tor,
+Tor indirip kullanarak,
 
 33
 00:01:58,200 --> 00:02:00,560
-you can protect the people
-who need anonymity,
+anonimliğe ihtiyacı olan aktivist,
+gazeteci ve
 
 34
 00:02:00,880 --> 00:02:03,640
-like activists, journalists and bloggers.
+blogcuları koruyabilirsiniz.
 
 35
 00:02:04,000 --> 00:02:09,000
-Download and use Tor! Or run a relay!
+Tor indirin ve kullanın! Veya bir ayna çalıştırın!
 More information about the tor-commits mailing list