[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 6 12:45:55 UTC 2015


commit 0c574e24e9b80b71d656f0b737f5670bce2fccd2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Apr 6 12:45:43 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 tr/torbutton.properties |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/tr/torbutton.properties b/tr/torbutton.properties
index da9f5a3..b42c784 100644
--- a/tr/torbutton.properties
+++ b/tr/torbutton.properties
@@ -55,7 +55,7 @@ torbutton.popup.confirm_plugins = Flash gibi eklentiler gizliliÄŸinizi ve anonim
 torbutton.popup.never_ask_again = Bir daha sorma
 torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Tarayıcısı tüm sekmeleri ve pencereleri kapatacak. Tüm web sitesi oturumları kaybolacaktır.\n\nOturumunuzu sıfırlamak için Tor tarayıcı yeniden başlatılsın mı?\n
 
-torbutton.slider_notification = The green onion menu now has a security slider which lets you adjust your security level. Check it out!
+torbutton.slider_notification = Yeşil soğan menüsü artık güvenlik seviyesini ayarlayabileceğiniz bir güvenlik kaydırıcısını içeriyor. Deneyin!
 torbutton.slider_notification_button = Güvenlik ayarlarını aç
 
 torbutton.maximize_warning = Tor Tarayıcısı'nın ekranı kaplamasını etkinleştirmek web sitelerinin ekran boyutunuzu öğrenmesine; dolayısıyla sizi izlemede bu bilgiyi kullanmalarını sağlayabilir. Tor Tarayıcı pencerelerini özgün varsayılan boyutlarında bırakmanızı tavsiye ediyoruz.More information about the tor-commits mailing list