[tor-commits] [translation/tor_animation_completed] Update translations for tor_animation_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Apr 4 22:46:04 UTC 2015


commit c2114c0d7b6bb831bb100346577791b9ade37d36
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Apr 4 22:45:57 2015 +0000

    Update translations for tor_animation_completed
---
 sq.srt |  164 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 164 insertions(+)

diff --git a/sq.srt b/sq.srt
new file mode 100644
index 0000000..07c18c6
--- /dev/null
+++ b/sq.srt
@@ -0,0 +1,164 @@
+1
+00:00:00,660 --> 00:00:02,780
+Jemi mësuar tej mase me internetin.
+
+2
+00:00:03,120 --> 00:00:07,700
+Ne vazhdimisht bashkëndajmë informacion
+për veten dhe jetën tonë private:
+
+3
+00:00:08,000 --> 00:00:09,960
+ushqimin që hamë, njerëzit që takojmë,
+
+4
+00:00:10,180 --> 00:00:12,480
+vendet ku shkojmë dhe gjërat që lexojmë.
+
+5
+00:00:13,280 --> 00:00:14,640
+Më lejoni të shpjegohem më mirë.
+
+6
+00:00:14,920 --> 00:00:17,740
+Pikërisht këtë çast,
+nëse dikush rreket t'ju shohë, 
+
+7
+00:00:18,060 --> 00:00:22,480
+ai do të vërej identitetin tuaj të vërtetë,
+vendndodhjen e saktë, sistemin operativ,
+
+8
+00:00:22,800 --> 00:00:26,500
+të gjitha vendet që keni vizituar,
+shfletuesin që përdorni për të lundruar në web,
+
+9
+00:00:26,700 --> 00:00:29,140
+si dhe më shumë informacion
+rreth jush dhe jetës tuaj
+
+10
+00:00:29,620 --> 00:00:32,460
+që ju ndoshta s'keni pasur ndërmend
+ta bashkëndani me të huajt dhe të panjohurit,
+
+11
+00:00:32,920 --> 00:00:35,840
+të cilët lehtësisht mund t'i përdorin këto të dhëna
+për t'ju shfrytëzuar.
+
+12
+00:00:36,220 --> 00:00:38,120
+Por kjo s'ndodh nëse përdorni Tor!
+
+13
+00:00:39,140 --> 00:00:42,840
+Shfletuesi Tor mbron privatësinë 
+dhe identitetin tuaj në internet.
+
+14
+00:00:43,560 --> 00:00:46,760
+Tor e bën të sigurt lidhjen tuaj,
+përmes tri shtresave të shifrimit
+
+15
+00:00:46,940 --> 00:00:51,760
+dhe e kalon lidhjen përmes tre shërbyesve
+që punojnë vullnetarisht anekënd botës,
+
+16
+00:00:52,280 --> 00:00:55,520
+çka na mundëson të komunikojmë
+në mënyrë anonime në internet.
+
+17
+00:00:58,560 --> 00:01:00,280
+Tor, po ashtu, mbron të dhënat tona
+
+18
+00:01:00,400 --> 00:01:03,900
+ndaj përgjimit të korporatës, qeverisë
+dhe atij masiv. 
+
+19
+00:01:04,880 --> 00:01:09,340
+Ndoshta ju jetoni në një vend ku ka shtypje, 
+i cili orvatet të kontrollojë dhe përgjojë internetin
+
+20
+00:01:09,900 --> 00:01:13,800
+Ose ndoshta s'dëshironi që korporatat e mëdha
+të përfitojnë nga informacioni juaj personal.
+
+21
+00:01:14,880 --> 00:01:17,640
+Tor bën që të gjithë përdoruesit e tij
+të duken njësoj,
+
+22
+00:01:17,920 --> 00:01:20,800
+çka e pështjellon vëzhguesin
+dhe ju bën anonim.
+
+23
+00:01:21,500 --> 00:01:24,980
+Kësisoj, sa më shumë njerëzit të përdorin Tor, aq më shumë përforcohet mundësia
+
+24
+00:01:25,140 --> 00:01:29,800
+që të jetë më e lehtë për t'u fshehur në një turmë
+njerëzish që po sheh saktësisht të njëjtën gjë.
+
+25
+00:01:30,700 --> 00:01:33,240
+Ju mund ta anashkaloni censurën
+pa e vrarë mendjen
+
+26
+00:01:33,400 --> 00:01:36,100
+për atë që mund të dijë censuruesi rreth asaj çka ju
+bëni në internet. 
+
+27
+00:01:38,540 --> 00:01:41,440
+Reklamat nuk do t'ju ndjekin ju
+kudo me muaj të tërë
+
+28
+00:01:41,640 --> 00:01:43,300
+duke nisur qysh nga çasti kur së pari
+klikuat mbi një produkt.
+
+29
+00:01:45,880 --> 00:01:49,380
+Duke përdorur Tor, webfaqet që viziton
+as që do e dinë se kush jeni,
+
+30
+00:01:49,540 --> 00:01:51,760
+se nga cila pjesë e botës
+po i vizitoni,
+
+31
+00:01:51,920 --> 00:01:53,920
+veç nëse futeni në to dhe ua thoni një gjë të tillë.
+
+32
+00:01:56,200 --> 00:01:57,840
+Duke shkarkuar dhe përdorur Tor
+
+33
+00:01:58,200 --> 00:02:00,560
+ju mund t'i mbroni njerëzit
+që u nevojitet anonimati,
+
+34
+00:02:00,880 --> 00:02:03,640
+siç janë veprimtarët, gazetarët dhe pjesëmarrësit në blogje.
+
+35
+00:02:04,000 --> 00:02:09,000
+Shkarkoni dhe përdorni Tor! Ose ekzekutoni një rele!
+More information about the tor-commits mailing list