[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 1 08:15:54 UTC 2015


commit a43a348647a0afacbf5be13cbd1a7a1af4345325
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 1 08:15:47 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 hr_HR/torbutton.properties |   18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/torbutton.properties b/hr_HR/torbutton.properties
index b83e44e..5d7004a 100644
--- a/hr_HR/torbutton.properties
+++ b/hr_HR/torbutton.properties
@@ -2,9 +2,9 @@ torbutton.button.tooltip.disabled = Omogući Tor
 torbutton.button.tooltip.enabled = Onemogući Tor
 torbutton.circuit_display.internet = Internet
 torbutton.circuit_display.ip_unknown = Nepoznat IP
-torbutton.circuit_display.onion_site = Onion site
+torbutton.circuit_display.onion_site = Onion stranica
 torbutton.circuit_display.this_browser = Ovaj preglednik
-torbutton.circuit_display.relay = relay
+torbutton.circuit_display.relay = relej
 torbutton.circuit_display.tor_bridge = Most
 torbutton.circuit_display.unknown_country = Nepoznata država
 torbutton.panel.tooltip.disabled = Klikni za omogućenje Tora
@@ -55,10 +55,10 @@ torbutton.popup.confirm_plugins = Priključci kao što je Flash mogu naštetiti
 torbutton.popup.never_ask_again = Ne pitaj više
 torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Preglednik će zatvoriti sve prozore i kartice. Sve web sesije će biti izgubljene.\n\nPonovno pokrenuti Tor Preglednik da resetirate identitet?\n\n
 
-torbutton.slider_notification = The green onion menu now has a security slider which lets you adjust your security level. Check it out!
-torbutton.slider_notification_button = Open security settings
+torbutton.slider_notification = Izbornik sa ikonom zelene glavice luka sad ima klizač sigurnosti koji Vam omogućuje prilagođavanje Vaše razine sigurnosti. Provjerite ga!
+torbutton.slider_notification_button = Postavke otvorene sigurnosti
 
-torbutton.maximize_warning = Maximizing Tor Browser can allow websites to determine your monitor size, which can be used to track you. We recommend that you leave Tor Browser windows in their original default size.
+torbutton.maximize_warning = Povećavanje Tor Preglednika može dozvoliti web stranicama da odrede veličinu Vašeg monitora, što se može iskoristiti da Vas se prati. Preporučamo da ostavite prozore Tor Preglednika na zadanoj veličini.
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
 canvas.siteprompt=Ova stranica (%S) je pokušala raspakirati podatke HTML5 slike, što može biti iskorišteno da se unikatno identificira Vaše računalo.\n\nTreba li Tor Preglednik dozvoliti raspakiravanje podataka HTML5 slike?
@@ -71,7 +71,7 @@ canvas.neverAccessKey=e
 
 # Profile/startup error messages. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
-profileProblemTitle=%S Profile Problem
-profileReadOnly=You cannot run %S from a read-only file system.  Please copy %S to another location before trying to use it.
-profileReadOnlyMac=You cannot run %S from a read-only file system.  Please copy %S to your Desktop or Applications folder before trying to use it.
-profileAccessDenied=%S does not have permission to access the profile. Please adjust your file system permissions and try again.
+profileProblemTitle=Problem %S profila
+profileReadOnly=Ne možete pokrenuti %S sa sustava sa kojeg se samo čita. Molimo Vas kopirajte %S na drugu lokaciju prije korištenja.
+profileReadOnlyMac=Ne možete pokrenuti %S sa sustava sa kojeg se samo čita. Molimo Vas kopirajte %S na Vašu Radnu površinu ili mapu Aplikacija prije korištenja.
+profileAccessDenied=%S nema dozvole za pristup profilu. Molimo Vas prilagodite dozvole Vašeg sustava datoteka i probajte opet.More information about the tor-commits mailing list