[tor-commits] [torbutton/master] Update translations from transifex.

mikeperry at torproject.org mikeperry at torproject.org
Fri Oct 31 00:48:00 UTC 2014


commit 818f9b0a076dc31cc87544227aea164b07235276
Author: Mike Perry <mikeperry-git at torproject.org>
Date:  Thu Oct 30 17:47:47 2014 -0700

  Update translations from transifex.
---
 src/chrome/locale/fa/torbutton.properties |  2 +-
 src/chrome/locale/pt/aboutTor.dtd     |  12 ++++++------
 src/chrome/locale/sv/aboutTor.dtd     |  2 +-
 src/chrome/locale/sv/brand.dtd      |  8 ++++----
 src/chrome/locale/sv/brand.properties   |  12 ++++++------
 src/chrome/locale/sv/torbutton.dtd    |  4 ++--
 src/chrome/locale/sv/torbutton.properties |  14 +++++++-------
 src/chrome/locale/tr/aboutTor.dtd     |  2 +-
 src/chrome/locale/tr/browser.properties  |  4 ++--
 src/chrome/locale/tr/torbutton.dtd    |  20 ++++++++++----------
 src/chrome/locale/tr/torbutton.properties |  2 +-
 11 files changed, 41 insertions(+), 41 deletions(-)

diff --git a/src/chrome/locale/fa/torbutton.properties b/src/chrome/locale/fa/torbutton.properties
index 811125e..265aa65 100644
--- a/src/chrome/locale/fa/torbutton.properties
+++ b/src/chrome/locale/fa/torbutton.properties
@@ -48,7 +48,7 @@ torbutton.popup.confirm_plugins = پلاگینها مانند فلش، میتو
 torbutton.popup.never_ask_again = دیگر هیچگاه این را از من نپرس
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
-canvas.siteprompt=This website (%S) attempted to extract HTML5 canvas image data, which may be used to uniquely identify your computer.\n\nShould Tor Browser allow this website to extract HTML5 canvas image data?
+canvas.siteprompt=این وب‌سایت (%S) سعی دارد اطلاعات بوم تصویر HTML5 را دریافت کند که ممکن است برای شناسایی منحصر به فرد کامپیوتر شما استفاده شود.\n\nآیا مرورگر تور میبایست اجازه دریافت این اطلاعات را بدهد؟
 canvas.notNow=نه در حال حاضر
 canvas.notNowAccessKey=N
 canvas.allow=اجازه دهید در آینده
diff --git a/src/chrome/locale/pt/aboutTor.dtd b/src/chrome/locale/pt/aboutTor.dtd
index dbff853..fd5cea7 100644
--- a/src/chrome/locale/pt/aboutTor.dtd
+++ b/src/chrome/locale/pt/aboutTor.dtd
@@ -21,7 +21,7 @@
 <!ENTITY aboutTor.failure3Link "help at rt.torproject.org">
 <!ENTITY aboutTor.failure3suffix.label ".">
 
-<!ENTITY aboutTor.search.label "Procurar">
+<!ENTITY aboutTor.search.label "Pesquisar">
 
 <!ENTITY aboutTor.searchSPPost.link "https://startpage.com/rth/search">
 <!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com/html/">
@@ -31,16 +31,16 @@
 <!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Nó de saída:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Este servidor não guarda informação dos visitantes.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "O que se segue?">
-<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Só por isso, o Tor não chega para navegar anónimamente na internet! Poderá ter que mudar alguns dos seus hábitos de navegação para ter a certeza que a sua identidade está segura.">
+<!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "O Tor NÃO é tudo o que precisa para navegar anonimamente na internet! Poderá ter que mudar alguns dos seus hábitos de navegação para ter a certeza que a sua identidade está segura.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.label "Dicas sobre como se tornar anónimo »">
 <!ENTITY aboutTor.whatnext.link "https://www.torproject.org/download/download.html.en#warning">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Todos podem ajudar!">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo1.label "Você pode ajudar!">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo2.label "Há muitas maneiras para ajudar a rede Tor tornar-se mais rápida e forte:">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Pôr de pé um Nó de Relay Tor »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo3.label "Criar um Nó de Relay Tor »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo3.link "https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Voluntariar os seus Serviços »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo4.label "Voluntarie os seus serviços »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo4.link "https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en">
-<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Fazer uma doação »">
+<!ENTITY aboutTor.helpInfo5.label "Faça um donativo »">
 <!ENTITY aboutTor.helpInfo5.link "https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
 
 <!ENTITY aboutTor.footer.label "O Projeto Tor é uma organização sem fins lucrativos US 501(c)(3) dedicada à investigação, desenvolvimento e promoção de anonimidade e privacidade online.">
diff --git a/src/chrome/locale/sv/aboutTor.dtd b/src/chrome/locale/sv/aboutTor.dtd
index d3b5e1f..7fd6957 100644
--- a/src/chrome/locale/sv/aboutTor.dtd
+++ b/src/chrome/locale/sv/aboutTor.dtd
@@ -28,7 +28,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Ytterligare information:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Land och IP-adress:">
-<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exit nod:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exitnod:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Den här servern sparar inte någon information om besökare.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "Och nu då?">
 <!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor är INTE allt som behövs för att vara anonym på nätet! Du behöver kanske ändra några av dina vanor för att försäkra att din identitet förblir skyddad.">
diff --git a/src/chrome/locale/sv/brand.dtd b/src/chrome/locale/sv/brand.dtd
index 454646f..312a603 100644
--- a/src/chrome/locale/sv/brand.dtd
+++ b/src/chrome/locale/sv/brand.dtd
@@ -2,7 +2,7 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY brandShortName    "Tor webbläsaren">
-<!ENTITY brandFullName     "Tor webbläsaren">
-<!ENTITY vendorShortName    "Tor projektet">
-<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Firefox och Firefox logotypen är varumärken tillhörande Mozilla Foundation.">
+<!ENTITY brandShortName    "Tor Browser">
+<!ENTITY brandFullName     "Tor Browser">
+<!ENTITY vendorShortName    "Tor-projektet">
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Firefox och Firefox-logotypen är varumärken som tillhör Mozilla Foundation.">
diff --git a/src/chrome/locale/sv/brand.properties b/src/chrome/locale/sv/brand.properties
index 5212773..ae59c81 100644
--- a/src/chrome/locale/sv/brand.properties
+++ b/src/chrome/locale/sv/brand.properties
@@ -2,14 +2,14 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-brandShortName=Tor webbläsaren
-brandFullName=Tor webbläsaren
-vendorShortName=Tor projektet
+brandShortName=Tor Browser
+brandFullName=Tor Browser
+vendorShortName=Tor Browser
 
 homePageSingleStartMain=Firefox Start, en snabb hemsida med inbyggd sökfunktion
-homePageImport=Importera din hemsida från %S
+homePageImport=Importera din startsida från %S
 
-homePageMigrationPageTitle=Val av hemsida
-homePageMigrationDescription=Välj den hemsida du önskar använda:
+homePageMigrationPageTitle=Val av startsida
+homePageMigrationDescription=Välj den startsida du vill använda:
 
 syncBrandShortName=Synka
diff --git a/src/chrome/locale/sv/torbutton.dtd b/src/chrome/locale/sv/torbutton.dtd
index fa580d4..67aafe8 100644
--- a/src/chrome/locale/sv/torbutton.dtd
+++ b/src/chrome/locale/sv/torbutton.dtd
@@ -103,7 +103,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_nontor_file_net "Blockera Icke-Tor tillgång till nätverk från file:// länkar">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Återställ till standard">
 <!ENTITY torbutton.prefs.test_settings "Testa inställningar">
-<!ENTITY torbutton.prefs.test_auto "Testa mina Tor inställningar efter första gången jag växlar vid varje Firefox start">
+<!ENTITY torbutton.prefs.test_auto "Testa mina Tor-inställningar efter första gången jag växlar vid varje start av Firefox">
 <!ENTITY torbutton.prefs.disable_livemarks "Disable livemarks updates during Tor usage">
 <!ENTITY torbutton.prefs.tor_memory_jar "Skriv inte Tor kakor till disken">
 <!ENTITY torbutton.prefs.nontor_memory_jar "Skriv inte Icke-Tor kakor till disken">
@@ -135,7 +135,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.dtd_recommended "(rekommenderat)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.dtd_optional "(valfritt)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.dtd_crucial "(viktigt)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.update_torbutton_via_tor "Dirigera om Torbutton uppdateringar genom Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.update_torbutton_via_tor "Dirigera om Torbutton-uppdateringar genom Tor">
 <!ENTITY torbutton.prefs.dodge_google_captcha "Använd automatiskt en alternativ sökmotor när du presenteras med en Google Captcha:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.engine1 "ixquick.com">
 <!ENTITY torbutton.prefs.engine2 "Bing.com">
diff --git a/src/chrome/locale/sv/torbutton.properties b/src/chrome/locale/sv/torbutton.properties
index d1cc52a..d55e43a 100644
--- a/src/chrome/locale/sv/torbutton.properties
+++ b/src/chrome/locale/sv/torbutton.properties
@@ -17,7 +17,7 @@ torbutton.popup.test.failure = Tor proxy MISSLYCKADES! Kontrollera din proxy och
 torbutton.popup.test.confirm_toggle = Det senaste Tor proxy testet misslyckades att använda Tor.\n\nÄr du säker att du vill aktivera ändå?\n\nNotera: Om du fixat problemet kan du köra om testet i Torbuttons Proxy Preferenser för att eliminera denna varning.
 torbutton.popup.test.ff3_notice = Klicka på OK för att testa Tors proxyinställningar. Detta test kommer att ske i bakgrunden. Ha tålamod.
 torbutton.panel.label.verified = Tor verifierad
-torbutton.popup.test.auto_failed = Den automatiska Tor proxy misslyckades att använda Tor.\n\nÄr du säker på att du vill aktivera ändå?
+torbutton.popup.test.auto_failed = Den automatiska Tor-proxyn misslyckades att använda Tor.\n\nÄr du säker på att du vill aktivera ändå?
 torbutton.prefs.recommended = (rekommenderat)
 torbutton.prefs.optional = (valfritt)
 torbutton.prefs.crucial = (kritiskt)
@@ -30,19 +30,19 @@ torbutton.popup.cancel = Avbryt
 torbutton.popup.dontask = Hämta hem filer automatiskt i fortsättningen
 torbutton.popup.test.no_http_proxy = Tor proxy test: Lokal HTTP Proxy är onåbar. Är Polipo igång ordentligt?
 torbutton.popup.captcha.title = Undvik Google Captchas?
-torbutton.popup.captcha.ask = Torbutton upptäckte en Google Captcha. Vill du att omdirigeras till en annan sökmotor för den här frågan?
+torbutton.popup.captcha.ask = Torbutton upptäckte en Google Captcha. Vill du omdirigeras till en annan sökmotor för den här frågan?
 torbutton.popup.captcha.always = Utför alltid denna åtgärd från och med nu
 torbutton.popup.redirect = Omdirigera
 torbutton.popup.no_redirect = Omdirigera inte
-torbutton.popup.prompted_language = För att ge dig mer privatliv kan Torbutton begära en Engelsk version av webbsidor. Detta kan göra att webbsidor som du föredrar att läsa på ett annat språk visas på Engelska istället.\\\n\\\n Vill du visa sidor på Engelska för bättre privatliv?
+torbutton.popup.prompted_language = För ett bättre integritetsskydd kan Torbutton begära den engelska versionen av webbsidor. Detta kan göra att webbsidor som du föredrar att läsa på ditt modersmål visas på engelska istället.\\\n\\\n Vill du visa sidor på engelska för att få ett bättre integritetsskydd?
 torbutton.popup.no_newnym = Torbutton kan inte säkert ge dig en ny identitet. Det har inte tillgång till Tor Control Port.\n\nKör du Tor Browser Bundle?
-torbutton.popup.use_tbb = Det verkar som om du använder Torknappen med Firefox, vilket inte längre är en rekommenderad säker konfiguration.\n\nIstället rekommenderar vi dig att ladda ner den senaste Tor Browser Bundle genom att skicka ett mail till gettor at torproject.org eller ladda ner den på följande URL:
+torbutton.popup.use_tbb = Det verkar som om du använder Torbutton med Firefox, vilket inte längre är en rekommenderad säker konfiguration.\n\nIstället rekommenderar vi dig att ladda ner den senaste Tor Browser Bundle genom att skicka ett mail till gettor at torproject.org eller ladda ner den på följande URL:
 torbutton.popup.pref_error = Torbutton kan inte uppdatera inställningar i Tor Browser profilen katalog.
 torbutton.popup.permission_denied = Du antingen återställa behörigheterna Tor Browser katalogen eller kopiera den till en ny plats.
 torbutton.popup.device_full = Skivan verkar vara full. Vänligen frigöra utrymme eller flytta Tor webbläsare till en ny enhet.
-torbutton.title.prompt_torbrowser = Viktig Torbutton Information
-torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton fungerar annorlunda nu: Du kan inte slå av den längre.\n\nVi gjorde denna förändring eftersom det inte är säkert att använda Torbutton i en webbläsare som också används för icke-Tor surfning. Det var för många buggar som vi inte kunde fixa på något annat sätt.\n\nOm du vill fortsätta använda Firefox normalt så bör du avinstallera Torknappen och ladda ner Tor Browser Bundle. Tor Webbläsaren skyddar ditt privatliv bättre än vanliga Firefox, även när Firefox används med Torknappen.\n\nFör att ta bort Torbutton, gå till Verktyg->Tillägg->Tillägg och klicka på Ta Bort knappen bredvid Torknappen.
-torbutton.popup.short_torbrowser = Viktig Torbutton information!\n\nTorbutton är nu alltid aktiverad.\n\nKlicka på Torbutton för mer information.
+torbutton.title.prompt_torbrowser = Viktig information om Torbutton 
+torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton fungerar annorlunda nu: Du kan inte slå av den längre.\n\nVi gjorde denna förändring eftersom det inte är säkert att använda Torbutton i en webbläsare som också används för icke-Tor surfning. Det var för många buggar som vi inte kunde fixa på något annat sätt.\n\nOm du vill fortsätta använda Firefox normalt så bör du avinstallera Tor Browser och ladda ner Tor Browser Bundle. Tor Browser skyddar ditt privatliv bättre än vanliga Firefox, även när Firefox används med Tor Browser.\n\nFör att ta bort Torbutton, gå till Verktyg->Tillägg->Tillägg och klicka på Ta bort-knappen bredvid Torbutton.
+torbutton.popup.short_torbrowser = Viktig information om Torbutton!\n\nTorbutton är nu alltid aktiverad.\n\nKlicka på Torbutton för mer information.
 
 torbutton.popup.confirm_plugins = Insticksmoduler så som Flash kan äventyra din anonymitet och personliga integritet.\n\nDe kan också kringgå Tor för att avslöja var du befinner dig och vad din IP-adress är.\n\nÄr du säker på att du vill aktivera insticksmoduler?\n\n
 torbutton.popup.never_ask_again = Fråga aldrig igen
diff --git a/src/chrome/locale/tr/aboutTor.dtd b/src/chrome/locale/tr/aboutTor.dtd
index 6e072c3..5e6e3e5 100644
--- a/src/chrome/locale/tr/aboutTor.dtd
+++ b/src/chrome/locale/tr/aboutTor.dtd
@@ -8,7 +8,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "AMA, bu tarayıcı güncel değil.">
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "AYRICA, bu tarayıcı güncel değil.">
-<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Soğan'a tıklayın ve Tor Tarayıcı'yı güncelleyin.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Soğana tıklayın ve Tor Tarayıcı Paketi Güncellemesini İndir seçin.">
 
 <!ENTITY aboutTor.check.label "Tor Ağ ayarlarını test edin">
 
diff --git a/src/chrome/locale/tr/browser.properties b/src/chrome/locale/tr/browser.properties
index c30bc36..295a03a 100644
--- a/src/chrome/locale/tr/browser.properties
+++ b/src/chrome/locale/tr/browser.properties
@@ -5,9 +5,9 @@ browser.startup.homepage=about:tor
 spellchecker.dictionary=en_US
 
 # Default search engine
-browser.search.defaultenginename=BaşlagıçSayfası
+browser.search.defaultenginename=Startpage
 
 # Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)
-browser.search.order.1=BaşlagıçSayfası
+browser.search.order.1=Startpage
 browser.search.order.2=DuckDuckGo
 browser.search.order.3=Google
diff --git a/src/chrome/locale/tr/torbutton.dtd b/src/chrome/locale/tr/torbutton.dtd
index e469873..f2f1762 100644
--- a/src/chrome/locale/tr/torbutton.dtd
+++ b/src/chrome/locale/tr/torbutton.dtd
@@ -11,7 +11,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.socks "SOCKS Sunucusu:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.port "BaÄŸl. Nok.:">
 <!ENTITY torbutton.about.title "Torbutton Hakkında">
-<!ENTITY torbutton.about.version "Versiyon:">
+<!ENTITY torbutton.about.version "Sürüm:">
 <!ENTITY torbutton.about.summary "Tor tarama gizliliÄŸinizi korur.">
 <!ENTITY torbutton.about.code "Kodlarda yardımı bulunanlar:">
 <!ENTITY torbutton.about.maintainer "Bakımcı:">
@@ -32,7 +32,7 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.about.key "H">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Ağ Ayarlarını Aç...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "S">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Tor Tarayıcı Destesi güncelleştirmesini yükleyin.">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Tor Tarayıcı Paketi Güncelleştirmesini İndirin.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "H">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Çerez Korumaları">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
@@ -121,14 +121,14 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofdomain "Referans olarak alanı aldat">
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofblank "Spoof blank referer during Tor usage (may break some sites)">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Çerez Korumasını Yönet">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "KorunmuÅŸ">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Korunan">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Sunucu">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Ä°sim">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Yol">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Çerezi sakla">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Çerezi sil">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Çerezi korumayı sonlandır">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Korunanlar hariç tümünü sil">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Çerezi Koru">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Çerezi Sil">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Çerezi Korumayı Sonlandır">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Korunanlar Hariç Tümünü Sil">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Yeni çerezleri koru">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Yeni çerezleri koruma">
 <!ENTITY torbutton.prefs.disable_livemarks "Disable livemarks updates during Tor usage">
@@ -145,6 +145,6 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.fix_google_srch "Kaldır platform ve Google Arama Kutusu gelen dil sorgular">
 <!ENTITY torbutton.prefs.transparentTor "Şeffaf Torifikasyon (özel transproxy veya Tor yönlendiricisi gerekir)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.block_disk "Tarama geçmişini ve web sitesi bilgilerini kaydetme (Özel Tarama Kipi'ni etkinleştirir)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "3. parti çerezleri ve diğer iz sürücü bilgileri engelle.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.block_plugins "Flash gibi tarayıcı eklentilerini engelle.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Diğer Tor kullanıcılardan sizi ayıran detayları değiştirin.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "3. parti çerezleri ve diğer iz sürücü bilgileri engelle">
+<!ENTITY torbutton.prefs.block_plugins "Tarayıcı eklentilerini engelle (Flash benzeri)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Diğer Tor kullanıcılardan sizi ayıran detayları değiştir">
diff --git a/src/chrome/locale/tr/torbutton.properties b/src/chrome/locale/tr/torbutton.properties
index b857f82..5a39ac2 100644
--- a/src/chrome/locale/tr/torbutton.properties
+++ b/src/chrome/locale/tr/torbutton.properties
@@ -34,7 +34,7 @@ torbutton.popup.captcha.ask = Google Captcha algılandı. Aramana devam etmek i
 torbutton.popup.captcha.always = Bu ayarı şu andan itibaren sürekli hale getir\n
 torbutton.popup.redirect = Yönlendir
 torbutton.popup.no_redirect = Yönlendirme
-torbutton.popup.prompted_language = Daha fazla gizlilik icin, Torbutton sayfaların İngilizce versiyonlarını göstermeye çalışır. Bu özellik sayfaları ana dilinizde görememenize sebep olabilir.\n\nSiz de daha fazla gizlilik için sayfaların İngilizce sürümlerini görüntülemek ister misiniz?
+torbutton.popup.prompted_language = Daha fazla gizlilik icin, Torbutton sayfaların İngilizce sürümlerini göstermeyi talep edebilir. Bu özellik, sayfaların ana diliniz yerine İngilizce görüntülenmesine sebep olabilir.\n\nDaha iyi gizlilik için sayfaların İngilizce sürümlerinin talep edilmesini ister misiniz?
 torbutton.popup.no_newnym = Torbutton size güvenli yeni bir kimlik sağlayamadı. Tor Control Port una giriş yapılamıyor.\n\nTor Browser Bundle nin çalıştığından emin olun.
 torbutton.popup.use_tbb = Görünüşe göre Torbutton'ı Firefox ile kullanıyorsunuz, bu tavsiye edilen bir güvenlik ayarlaması değildir.\n\nAslında, Size tavsiyemiz Tor Tarayıcısını gettor at torproject.org adresine e-posta göndererek veya şu adrese girerek edinmenizdir.
 torbutton.popup.pref_error = Torbutton, Tor Browser profil klasörünün içinde seçenekleri güncelleyemez.More information about the tor-commits mailing list