[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 29 02:15:49 UTC 2014


commit 132a0bbbafe86c6fa936a5f912b3c3c16b312a84
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 29 02:15:57 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 tr/torlauncher.properties |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/tr/torlauncher.properties b/tr/torlauncher.properties
index a0274eb..f4ca504 100644
--- a/tr/torlauncher.properties
+++ b/tr/torlauncher.properties
@@ -30,7 +30,7 @@ torlauncher.error_bridge_bad_default_type=%S aktarım türü için sağlanan kul
 torlauncher.recommended_bridge=(önerilen)
 
 torlauncher.connect=BaÄŸlan
-torlauncher.restart_tor=Tor'u yeniden baÅŸlat
+torlauncher.restart_tor=Tor'u Yeniden BaÅŸlat
 torlauncher.quit=Çık
 torlauncher.quit_win=Çıkış
 torlauncher.done=Tamamlandı
@@ -41,9 +41,9 @@ torlauncher.copiedNLogMessages=Kopyalama tamamlandı. %S Tor günlük mesajları
 
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Bir ayna dizinine bağlanıyor
 torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Şifrelenmiş dizin bağlantısı kuruluyor
-torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Ağ durumu güncelleniyor
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Ağ durumu alınıyor
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Ağ durumu yükleniyor
-torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Doğrulama sertifikalarını yükleniyor
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Doğrulama sertifikaları yükleniyor
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Ayna bilgisi isteniyor
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Ayna bilgisi yükleniyor
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Tor ağına bağlanıyor
@@ -52,7 +52,7 @@ torlauncher.bootstrapStatus.done=Tor ağına bağlandı!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=tamam
 torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=bağlantı geri çevrildi
-torlauncher.bootstrapWarning.misc=diÄŸer
+torlauncher.bootstrapWarning.misc=çeşitli
 torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=yetersiz kaynak
 torlauncher.bootstrapWarning.identity=kimlik uyumsuz
 torlauncher.bootstrapWarning.timeout=zaman aşımıMore information about the tor-commits mailing list