[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 27 11:45:56 UTC 2014


commit f823a0adbace1d27c11ad92a26d1c7dfce4df98d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 27 11:46:03 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sl_SI/torbutton.dtd |   48 ++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 24 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/torbutton.dtd b/sl_SI/torbutton.dtd
index bc3bcf8..f317a05 100644
--- a/sl_SI/torbutton.dtd
+++ b/sl_SI/torbutton.dtd
@@ -85,24 +85,24 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.non_tor "Ne-Tor">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_tor "Po obnovljeni seji nastavi stanje Tor kot:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.startup_tor "Pri zagonu brskalnika nastavi stanje Tor kot:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.reload_crashed_jar "Reload cookie jar/clear cookies on Firefox crash (recommended)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.dual_cookie_jars "Store both Tor and Non-Tor cookies in protected jars (dangerous)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.clear_http_auth "Clear HTTP auth sessions (recommended)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.block_js_history "Isolate access to history navigation to Tor state (crucial)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.resize_on_toggle "Resize windows to multiples of 50px during Tor usage (recommended)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.close_tor "Close all Tor windows and tabs on toggle (optional)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.close_nontor "Close all Non-Tor windows and tabs on toggle (optional)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.block_links "Block link clicks and page reloads from different Tor states (optional)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.jar_certs "Store SSL certs in seperate jars for Tor/Non-Tor (recommended)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.jar_ca_certs "Store CA certs in seperate jars for Tor/Non-Tor (recommended)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.locked_mode "Disable Button and Hotkeys to prevent accidental toggle">
-<!ENTITY torbutton.prefs.startup_state "On normal startup, set Tor state to:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.shutdown_state "Shutdown state">
-<!ENTITY torbutton.prefs.startup "Startup">
-<!ENTITY torbutton.prefs.block_tor_file_net "Block Tor access to network from file:// urls (recommended)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.block_nontor_file_net "Block Non-Tor access to network from file:// urls">
+<!ENTITY torbutton.prefs.reload_crashed_jar "Ponovno naloži piškotke jar/ očisti piškotke Firefox predpomnilnika (priporočljivo )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.dual_cookie_jars "Shrani oboje Tor in Ne-Tor piškotke v zaščitenih jar datotekah ( nevarno )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.clear_http_auth "Očisti HTTP overjeno sejo ( priporočljivo )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.block_js_history "Izolirati dostop do navigacije zgodovine stanja Tor ( ključna )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resize_on_toggle "Med uporabo Tor spremenite velikost oken v mnogokratnik 50px ( priporočljivo )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.close_tor "Pri preklopu zaprite okna in tab-e ( opcija )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.close_nontor "Pri preklopu zaprite Ne-Tor okna in tab-e ( opcija )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.block_links "Blokiraj povezave klikanja in ponovno naloženih strani od različnih stanj Tor-a ( opcija )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.jar_certs "Shrani certifikate SSL v ločene jar-e za Tor/Ne-Tor ( priporočljivo )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.jar_ca_certs "Shrani certifikate CA v ločene jar-e za Tor/Ne-Tor ( priporočljivo )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.locked_mode "Onemogoči Gumbe in Hitre tipke za preprečitev slučajnega preklopa">
+<!ENTITY torbutton.prefs.startup_state "Ob normalnem zagonu nastavi stanje Tor v:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.shutdown_state "Stanje Izklopa">
+<!ENTITY torbutton.prefs.startup "Zagon">
+<!ENTITY torbutton.prefs.block_tor_file_net "Blokiraj Tor dostop do omrežja iz datoteke:// urls (priporočljivo )">
+<!ENTITY torbutton.prefs.block_nontor_file_net "Blokiraj Ne-Tor dostop do omrežja iz datoteke:// urls">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Obnovi privzeto">
-<!ENTITY torbutton.prefs.test_settings "Test Settings">
+<!ENTITY torbutton.prefs.test_settings "Testiranje nastavitev">
 <!ENTITY torbutton.prefs.test_auto "Test my Tor settings after the first time I toggle on every Firefox start">
 <!ENTITY torbutton.prefs.disable_livemarks "Disable livemarks updates during Tor usage">
 <!ENTITY torbutton.prefs.tor_memory_jar "Do not write Tor cookies to disk">
@@ -112,21 +112,21 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.tor_tabs "Tabs loaded in Tor">
 <!ENTITY torbutton.prefs.socks_vfour "SOCKS v4">
 <!ENTITY torbutton.prefs.socks_vfive "SOCKS v5">
-<!ENTITY torbutton.prefs.no_proxies_on "No Proxies for: ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.no_proxies_on "Ni proxija za">
 <!ENTITY torbutton.prefs.no_proxy_warning "Warning: Avoid using any hostnames above">
-<!ENTITY torbutton.prefs.spoofreresh "Spoof Refresh">
+<!ENTITY torbutton.prefs.spoofreresh "Osveži sleparjenje">
 <!ENTITY torbutton.prefs.refereroptions "Referer Spoofing Options">
 <!ENTITY torbutton.prefs.nospoof "Brez napotka sleparjenja med uporabo Tor (pošlje napotke kot je normalno)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofroot "Spoof the containing folder of the page">
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofdomain "Spoof the domain as referer">
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofblank "Sleparski prazen napotek med uporabo Tor (lahko prekine nekaj spletnih mest)">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Manage Cookie Protections">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protected">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Upravljaj zaščito piškotkov">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Zaščiteno">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Ime">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Path">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protect Cookie">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Remove Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Pot">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Zaščiti piškotke">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Odstrani piškotke">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Unprotect Cookie">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Remove All But Protected">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protect New Cookies">More information about the tor-commits mailing list