[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 25 17:45:46 UTC 2014


commit 4a1b80ea87aa20146aab6d085874ef4964173b0d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 25 17:45:53 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sl_SI/torbutton.dtd |   52 +++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 26 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/torbutton.dtd b/sl_SI/torbutton.dtd
index 750300d..bc3bcf8 100644
--- a/sl_SI/torbutton.dtd
+++ b/sl_SI/torbutton.dtd
@@ -60,31 +60,31 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.kill_bad_js "Ulovi nevaren javascript (ključno)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.isolate_content "Izolirati dinamično vsebino Tor stanja (ključno)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.no_updates "Onemogoči posodobitev med uporabo Tor">
-<!ENTITY torbutton.prefs.set_uagent "Set user agent for Tor usage (crucial)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.dynamic "Dynamic Content">
-<!ENTITY torbutton.prefs.cookies "Cookies">
-<!ENTITY torbutton.prefs.cache "Cache">
-<!ENTITY torbutton.prefs.history "History">
-<!ENTITY torbutton.prefs.no_search "Disable search suggestions during Tor (recommended)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.shutdown "Shutdown">
-<!ENTITY torbutton.prefs.tor_shutdown "Clear Tor cookies during Tor-enabled browser shutdown">
-<!ENTITY torbutton.prefs.all_shutdown "Clear cookies during any browser shutdown">
-<!ENTITY torbutton.prefs.no_shutdown "Do not clear my cookies at shutdown">
-<!ENTITY torbutton.prefs.disable_sessionstore "Disable Session Saving (recommended)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.headers "Headers">
-<!ENTITY torbutton.prefs.spoof_english "Spoof US English Browser">
-<!ENTITY torbutton.prefs.refererspoofing "Referer spoofing">
-<!ENTITY torbutton.prefs.spoofblank "Spoof blank referer during Tor usage (may break some sites)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.smartspoof "Smart referer spoof during Tor usage (spoofs cross domain referers)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.nospoof "No referer spoof during Tor usage (sends referers as normal)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.disable_domstorage "Disable DOM Storage during Tor usage (crucial)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.forms "Forms">
-<!ENTITY torbutton.prefs.block_tforms "Block password+form saving during Tor (recommended)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.block_ntforms "Block password+form saving during Non-Tor (optional)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.set_uagent "Nastavite si zastopnika za uporabo Tor (ključno)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.dynamic "Dinamična vsebina">
+<!ENTITY torbutton.prefs.cookies "Piškotki">
+<!ENTITY torbutton.prefs.cache "Predpomnilnik">
+<!ENTITY torbutton.prefs.history "Zgodovina">
+<!ENTITY torbutton.prefs.no_search "Onemogočite predloge iskanja med Tor (priporočljivo)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.shutdown "Izklop">
+<!ENTITY torbutton.prefs.tor_shutdown "Očisti Tor piškotke med omogočeno-Tor iskalnik izklopom">
+<!ENTITY torbutton.prefs.all_shutdown "Očisti piškotke med izklopom poljubnega brskalnika">
+<!ENTITY torbutton.prefs.no_shutdown "Ne izbriši moje piškotke med izklopom">
+<!ENTITY torbutton.prefs.disable_sessionstore "Onemogoči shranjevanje seje (priporočljivo)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.headers "Glave">
+<!ENTITY torbutton.prefs.spoof_english "Sleparjenje US Angleški brskalnik">
+<!ENTITY torbutton.prefs.refererspoofing "Napotek sleparjenja">
+<!ENTITY torbutton.prefs.spoofblank "Sleparski prazen napotek med uporabo Tor (lahko prekine nekaj spletnih mest)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.smartspoof "Iznajdljiv napotek sleparjenja med uporabo Tor (slepari napotke križnih domen)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.nospoof "Brez napotka sleparjenja med uporabo Tor (pošlje napotke kot je normalno)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.disable_domstorage "Onemogočite DOM shranjevanje med uporabo Tor (ključno)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.forms "Obrazci">
+<!ENTITY torbutton.prefs.block_tforms "Blokiraj geslo+obrazec shranjevanja med Tor (priporočljivo)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.block_ntforms "Blokiraj geslo+obrazec shranjevanja med Ne-Tor (opcija)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.tor "Tor">
-<!ENTITY torbutton.prefs.non_tor "Non-Tor">
-<!ENTITY torbutton.prefs.restore_tor "On session restored startup, set Tor state to:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.startup_tor "On browser startup, set Tor state to:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.non_tor "Ne-Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_tor "Po obnovljeni seji nastavi stanje Tor kot:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.startup_tor "Pri zagonu brskalnika nastavi stanje Tor kot:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.reload_crashed_jar "Reload cookie jar/clear cookies on Firefox crash (recommended)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.dual_cookie_jars "Store both Tor and Non-Tor cookies in protected jars (dangerous)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.clear_http_auth "Clear HTTP auth sessions (recommended)">
@@ -116,10 +116,10 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.no_proxy_warning "Warning: Avoid using any hostnames above">
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofreresh "Spoof Refresh">
 <!ENTITY torbutton.prefs.refereroptions "Referer Spoofing Options">
-<!ENTITY torbutton.prefs.nospoof "No referer spoof during Tor usage (sends referers as normal)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.nospoof "Brez napotka sleparjenja med uporabo Tor (pošlje napotke kot je normalno)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofroot "Spoof the containing folder of the page">
 <!ENTITY torbutton.prefs.spoofdomain "Spoof the domain as referer">
-<!ENTITY torbutton.prefs.spoofblank "Spoof blank referer during Tor usage (may break some sites)">
+<!ENTITY torbutton.prefs.spoofblank "Sleparski prazen napotek med uporabo Tor (lahko prekine nekaj spletnih mest)">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Manage Cookie Protections">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protected">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">More information about the tor-commits mailing list