[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 25 06:15:47 UTC 2014


commit 33bbc2fe1659c0440806f4508306e7f446e83304
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 25 06:15:54 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sl_SI/torbutton.dtd |   40 ++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/torbutton.dtd b/sl_SI/torbutton.dtd
index dbb7f2f..6089257 100644
--- a/sl_SI/torbutton.dtd
+++ b/sl_SI/torbutton.dtd
@@ -1,30 +1,30 @@
-<!ENTITY torbutton.prefs.title "Torbutton Preferences">
-<!ENTITY torbutton.prefs.tor_settings "Proxy Settings">
-<!ENTITY torbutton.prefs.recommended_settings "Use the recommended proxy settings for my version of Firefox">
-<!ENTITY torbutton.prefs.use_privoxy "Use Privoxy">
-<!ENTITY torbutton.prefs.use_polipo "Use Polipo">
+<!ENTITY torbutton.prefs.title "Torbutton Izbire">
+<!ENTITY torbutton.prefs.tor_settings "Proxy nastavitve">
+<!ENTITY torbutton.prefs.recommended_settings "Uporabite priporočene nastavitve strežnika proxy za mojo različico Firefox">
+<!ENTITY torbutton.prefs.use_privoxy "Uporabite Privoxy">
+<!ENTITY torbutton.prefs.use_polipo "Uporabite Polipo">
 <!ENTITY torbutton.prefs.custom_settings "Uporabite običajne proxy nastavitve">
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.http "HTTP Proxy:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.https "SSL Proxy:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.ftp "FTP Proxy:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.gopher "Gopher Proxy:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.proxy.host.socks "SOCKS Host:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.port "Port:">
-<!ENTITY torbutton.about.title "About Torbutton">
-<!ENTITY torbutton.about.version "Version:">
-<!ENTITY torbutton.about.summary "Protects the privacy of your Tor browsing.">
-<!ENTITY torbutton.about.code "Code Contributors:">
-<!ENTITY torbutton.about.maintainer "Maintainer:">
-<!ENTITY torbutton.about.security_review "Security Review:">
-<!ENTITY torbutton.about.donate "If you like using Tor, you might consider">
-<!ENTITY torbutton.about.make_donation "making a donation.">
-<!ENTITY torbutton.pref_connection.notice "Disable Torbutton to change these settings.">
-<!ENTITY torbutton.pref_connection.more_info "More information">
-<!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.title "Help">
-<!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbutton is currently enabled.  If you would like to change your non-Tor proxy settings, please disable Torbutton and return here.  If you would like to change your Tor settings, please use the Torbutton preference window.">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "New Identity">
+<!ENTITY torbutton.prefs.proxy.port "Vhod:">
+<!ENTITY torbutton.about.title "Vizitka Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.about.version "Verzija:">
+<!ENTITY torbutton.about.summary "Ščiti zasebnost vašega Tor brskanja .">
+<!ENTITY torbutton.about.code "Koda Sodelujočih:">
+<!ENTITY torbutton.about.maintainer "Vzdrževalec:">
+<!ENTITY torbutton.about.security_review "Varnostni pregled:">
+<!ENTITY torbutton.about.donate "Če vam je všeč uporaba Tor, razmislite">
+<!ENTITY torbutton.about.make_donation "o donaciji.">
+<!ENTITY torbutton.pref_connection.notice "Onemogočite Torbutton za spremembo teh nastavitev.">
+<!ENTITY torbutton.pref_connection.more_info "Več info">
+<!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.title "Pomoč">
+<!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbutton je privzeto omogočen. Če želite spremeniti vaše ne-Tor proxy nastavitve, prosim onemogočite Torbutton in se vrnite sem. Če želite spremeniti Tor nastavitve, prosim uporabite Torbutton izborno okno.">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nova Identiteta">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.toggle "Toggle Tor status">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.toggle "Preklopite Tor stanje">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle.key "T">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Preferences...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "P">More information about the tor-commits mailing list