[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 24 12:45:09 UTC 2014


commit 06fa10ed468be943ce5700ad73ff1aa36f284af7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 24 12:45:16 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 lt/ssl-observatory.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/lt/ssl-observatory.dtd b/lt/ssl-observatory.dtd
index 8e7f4ac..54c83a2 100644
--- a/lt/ssl-observatory.dtd
+++ b/lt/ssl-observatory.dtd
@@ -45,10 +45,10 @@ korporatyvinį tinklą:">
 "Gaus ir išsiųs jūsų tinklo "autonominį sistemos numerį".  Tai padės mums aptikti atakas nukreiptas prieš HTTPS ir nustatyti, ar mes turime duomenų apie tinklus iš tokių vietų kaip Iranas ar Sirija, kur atakos yra gana dažnos.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning
-"Show a warning when the Observatory detects a revoked certificate not caught by your browser">
+"Įspėti, kai jei Observatory aptiks Jūsų naršyklės neaptiktą sertifikatą, kurio galiojimas atšauktas.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning_tooltip
-"This will check submitted certificates against known Certificate Revocation Lists. Unfortunately we cannot guarantee that we will flag every revoked certificate, but if you do see a warning there's a good chance something is wrong.">
+"Pateikti sertifikatai bus patikrinti Atšauktų Sertifikatų Sąraše. Deja, negalime garantuoti, kad bus nustatyti visi atšaukti sertifikatai, tačiau jei pamatysite įspėjimą, žinosite, kad tikriausiai kažkas yra negerai.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Atlikta">
 More information about the tor-commits mailing list