[tor-commits] [translation/tor-launcher-progress_completed] Update translations for tor-launcher-progress_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Oct 23 05:45:37 UTC 2014


commit ac215b1e6e336b31a69dfce095a4407c4d2c78f4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Oct 23 05:45:43 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-progress_completed
---
 sl_SI/progress.dtd |    4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/sl_SI/progress.dtd b/sl_SI/progress.dtd
new file mode 100644
index 0000000..3153326
--- /dev/null
+++ b/sl_SI/progress.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor stanje">
+<!ENTITY torprogress.openSettings "Odpri Nastavitve">
+<!ENTITY torprogress.heading "Povezovanje v Tor omrežje">
+<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Prosim počakajte, da se stabilizira povezava v Tor omrežje.">More information about the tor-commits mailing list