[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Oct 23 05:45:20 UTC 2014


commit 1e2740c0caf62f429c99e7d24a2409257476ba18
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Oct 23 05:45:26 2014 +0000

    Update translations for torbirdy
---
 sl_SI/torbirdy.properties |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sl_SI/torbirdy.properties b/sl_SI/torbirdy.properties
index a4c3c8a..2d34a69 100644
--- a/sl_SI/torbirdy.properties
+++ b/sl_SI/torbirdy.properties
@@ -15,5 +15,5 @@ torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Napredne nastavitve
 
 torbirdy.restart=Potreben je ponovni zagon Thunderbird za uveljavitev časovnih nastavitev
 
-torbirdy.firstrun=You are now running TorBirdy.\n\nTo help protect your anonymity, TorBirdy will enforce the Thunderbird settings it has set, preventing them from being changed by you or by any add-on. There are some settings that can be changed and those are accessed through TorBirdy's preferences dialog. When TorBirdy is uninstalled or disabled, all settings that it changes are reset to their default values (the values prior to TorBirdy's install).\n\nIf you are a new user, it is recommended that you read through the TorBirdy website to understand what we are trying to accomplish with TorBirdy for our users.
+torbirdy.firstrun=TorBirdy je zagnan.\n\nDa zaščititi vašo anonimnost, bo TorBirdy uveljavil Thunderbird nastavitve, in onemogočil spreminjanje, pred  vami ali add-on dodatki. Obstaja nekaj nastavitev, ki se lahko spremenijo in nekaj tistih, do katerih lahko dostopate le preko pogovornega oknaTorBirdy. Ko je TorBirdy odstranjen ali onemogočen, se vse nastavitve, ki so spremenjene, ponastavijo na privzete vrednosti (vrednosti pred TorBirdy namestitvijo),\n\nČe ste nov uporabnik, je priporočljivo, da si preberete na TorBirdy spletnem mestu, da bi razumeli, kaj želimo doseči z TorBirdy za naše uporabnike.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdyMore information about the tor-commits mailing list