[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Oct 23 05:15:24 UTC 2014


commit 96fcae5eecdd20f4a0a51865cf6a4000c448eb06
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Oct 23 05:15:30 2014 +0000

    Update translations for torbirdy_completed
---
 sl_SI/torbirdy.dtd |   63 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 63 insertions(+)

diff --git a/sl_SI/torbirdy.dtd b/sl_SI/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0000000..f61cb23
--- /dev/null
+++ b/sl_SI/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Nastavitev Računa">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Preverite sporočila ob zagonu">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.key "C">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Za nova sporočila preverite vsak">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.key "y">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.trail.label "minute">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.cancel.button "Opusti">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.button "Shranite">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.key "S">
+
+<!ENTITY torbirdy.prefs.title "TorBirdy nastavitve">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.button "Shranite">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.key "s">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Opusti">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.button "Obnovi privzeto">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.key "d">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.button "Testiranje proxy nastavitev">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.key "n">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Proxy">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.privacy.label "Zasebnost">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.label "Enigmail">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.security.label "Varnost">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "Uporabite priporočene proxy nastavitve za TorBirdy (Tor)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.text "Izberite anonimno storitev">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.key "a">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.text "Uporabite običajne proxy nastavitve">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.key "c">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS Host: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.key "h">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Vrata:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.key "p">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Pregledna Torifikacija (opozorilo: zahteva prirejen transproxy ali Tor router)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.key "t">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.global "Globalno">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.label "Omogoči vrivanje e-poštne podpore za IMAP račune [privzeto: onemogoči]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.key "p">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.label "Izberite zadnji uporabljen poštno mapo pri zagonu [privzeto: onemoočeno]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "l">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Ne nastavite Thunderbird's časovnega pasu na UTC [privzeto:nastavljeno na UTC]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "z">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Ne dajajte ID ključa prejemniku v šifrirano sporočilo [privzeto: dati]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Potrdite pred pošiljanjem epošte, če je Enigmail omogočen [privzeto: nepotrdi]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Omogočite Thunderbird's čarovniku avtomatsko nastavitev pošte [privzeto: onemogoči]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "w">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Preveri za sporočila avtomatsko za vse račune [privzeto: onemogoči]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "f">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Dovoli povezave na serverje, ki ne podpirajo SSL/TLS varnostna pogajanja [privzeto: nedovoli]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Račun-Poseben">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.key "C">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Izberite račun:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "Keyserver(s) za uporabo: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.key "k">
+
+<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Uporabi Tor Onion Router">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "Uporabi JonDo (Premium)">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Uporabi Whonix">
+<!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "Odpri TorBirdy nastavitve">
+
+<!ENTITY torbirdy.firstrun.title "TorBirdy Prvi-zagon">More information about the tor-commits mailing list