[tor-commits] [translation/tails-persistence-setup_completed] Update translations for tails-persistence-setup_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 22 10:15:19 UTC 2014


commit 70f086130a8c0bd59619d7a0950349ee2f92dafa
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 22 10:15:25 2014 +0000

    Update translations for tails-persistence-setup_completed
---
 sl_SI/sl_SI.po |  315 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 315 insertions(+)

diff --git a/sl_SI/sl_SI.po b/sl_SI/sl_SI.po
new file mode 100644
index 0000000..7ec1977
--- /dev/null
+++ b/sl_SI/sl_SI.po
@@ -0,0 +1,315 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Dušan <dusan.k at zoho.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-08 21:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-22 10:14+0000\n"
+"Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
+"Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sl_SI\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:48
+msgid "Personal Data"
+msgstr "Osebni podatki"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:50
+msgid "Keep files stored in the `Persistent' directory"
+msgstr "Obdržite datoteke shranjene v `Trajen' imenik"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:58
+msgid "GnuPG"
+msgstr "GnuPG"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:60
+msgid "GnuPG keyrings and configuration"
+msgstr "Datoteke s ključi GnuPG in nastavitve"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:68
+msgid "SSH Client"
+msgstr "SSH Klient"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:70
+msgid "SSH keys, configuration and known hosts"
+msgstr "SSH ključi, nastavitve in znani gostitelji"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:78
+msgid "Pidgin"
+msgstr "Pidgin"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:80
+msgid "Pidgin profiles and OTR keyring"
+msgstr "Pidgin profili in OTR datoteke s ključi"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:88
+msgid "Claws Mail"
+msgstr "Claws Mail"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:90
+msgid "Claws Mail profiles and locally stored email"
+msgstr "Claws Mail profili in lokalno shranjena e-pošta"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:98
+msgid "GNOME Keyring"
+msgstr "GNOME datoteka s ključi"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:100
+msgid "Secrets stored by GNOME Keyring"
+msgstr "Skrivnosti shranjene z GNOME datoteko s ključi"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:108
+msgid "Network Connections"
+msgstr "Omrežne povezave"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:110
+msgid "Configuration of network devices and connections"
+msgstr "Nastavitve omrežnih naprav in povezav"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:118
+msgid "Browser bookmarks"
+msgstr "Zaznamki brskalnika"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:120
+msgid "Bookmarks saved in the Tor Browser"
+msgstr "Zaznamki shranjeni v Tor brskalniku"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:128
+msgid "Printers"
+msgstr "Tiskalniki"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:130
+msgid "Printers configuration"
+msgstr "Nastavitev tiskalnikov"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:138
+msgid "APT Packages"
+msgstr "APT paketi"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:140
+msgid "Packages downloaded by APT"
+msgstr "Paketi sneti z APT"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:148
+msgid "APT Lists"
+msgstr "Seznami APT"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:150
+msgid "Lists downloaded by APT"
+msgstr "Seznami sneti z APT"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:158
+msgid "Dotfiles"
+msgstr "Datoteke s piko"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:160
+msgid ""
+"Symlink into $HOME every file or directory found in the `dotfiles' directory"
+msgstr "Simbolna povezava $HOME vsaka datoteka ali imenik najden v imeniku `datoteke s piko'"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:227
+msgid "Setup Tails persistent volume"
+msgstr "Nastavitve  trajnega nosilca Sledi"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:307 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:452
+msgid "Error"
+msgstr "Napaka"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:339
+#, perl-format
+msgid "Device %s already has a persistent volume."
+msgstr "Naprava %s že ima trajni nosilec"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:347
+#, perl-format
+msgid "Device %s has not enough unallocated space."
+msgstr "Naprava %s nima dovolj nerazporejenega prostora."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:355 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:369
+#, perl-format
+msgid "Device %s has no persistent volume."
+msgstr "Naprava %s nima trajni nosilec"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:361
+msgid ""
+"Cannot delete the persistent volume while in use. You should restart Tails "
+"without persistence."
+msgstr "Trajni nosilec ne more biti zbrisan med uporabo. Sledi morate zagnati brez vztajnosti."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:380
+msgid "Persistence volume is not unlocked."
+msgstr "Trajni nosilec ni odklenjen."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:385
+msgid "Persistence volume is not mounted."
+msgstr "Trajni nosilec ni vpet."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:390
+msgid "Persistence volume is not readable. Permissions or ownership problems?"
+msgstr "Trajni nosilec ni berljiv. Težave z dovoljenjem ali lastništvom?"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:395
+msgid "Persistence volume is not writable. Maybe it was mounted read-only?"
+msgstr "Trajni nosilec ni zapisljiv. Morda je bil vpet le kot read-only?"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:404
+#, perl-format
+msgid "Tails is running from non-USB / non-SDIO device %s."
+msgstr "Sledi tečejo iz ne-USB /ne-SDIO naprave %s."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:410
+#, perl-format
+msgid "Device %s is optical."
+msgstr "Naprava %s je optična."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:417
+#, perl-format
+msgid "Device %s was not created using Tails Installer."
+msgstr "Naprava %s ni bila narejena z nameščevalnikom Sledi."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:677
+msgid "Persistence wizard - Finished"
+msgstr "Čarovnik vztrajnosti - Končan"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:680
+msgid ""
+"Any changes you have made will only take effect after restarting Tails.\n"
+"\n"
+"You may now close this application."
+msgstr "Vsaka sprememba, ki ste jo naredili, prične veljati po ponovnem zagonu Sledi.\n\nSedaj lahko zaprete to aplikacijo."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:54
+msgid "Persistence wizard - Persistent volume creation"
+msgstr "ÄŒarovnik za vztrajnost - Ustvarjanje trajnega nosilca"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:57
+msgid "Choose a passphrase to protect the persistent volume"
+msgstr "Izberite geslo za ključe, da zaščitite trajni nosilec"
+
+#. TRANSLATORS: size, device vendor, device model
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:61
+#, perl-format
+msgid ""
+"A %s persistent volume will be created on the <b>%s %s</b> device. Data on "
+"this volume will be stored in an encrypted form protected by a passphrase."
+msgstr "%s trajni nosilec bo narejen na <b>%s %s</b> napravi. Podatki na tem nosilcu bodo shranjeni v šifrirani obliki zaščiteni z geslom za ključe."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:66
+msgid "Create"
+msgstr "Ustvarite"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:110
+msgid ""
+"<b>Beware!</b> Using persistence has consequences that must be well "
+"understood. Tails can't help you if you use it wrong! See <a "
+"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en.html'>Tails"
+" documentation about persistence</a> to learn more."
+msgstr "<b>Pozor!</b> Uporaba vztrajnosti ima posledice, ki jih je potrebno razumeti. Sledi vam ne morejo ponagati, če jih uporabljate napačno! Poglejte <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en.html'>dokumentacija Sledi o vztrajnosti </a> za učenje.."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:144
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Geslo za ključe:"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:154
+msgid "Verify Passphrase:"
+msgstr "Preverote geslo za ključe"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:167
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:231
+msgid "Passphrase can't be empty"
+msgstr "Geslo za ključe ne sme biti prazno"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:222
+msgid "Passphrases do not match"
+msgstr "Gesla za ključe se ne ujemajo"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:262
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:129
+msgid "Failed"
+msgstr "Neuspešno"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:271
+msgid "Mounting Tails persistence partition."
+msgstr "Vpenjanje trajne particije Sledi "
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:274
+msgid "The Tails persistence partition will be mounted."
+msgstr "Trajna particija Sledi bo vpeta."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:283
+msgid "Correcting permissions of the persistent volume."
+msgstr "Popravljanje dovoljenja trajnega nosilca."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:286
+msgid "The permissions of the persistent volume will be corrected."
+msgstr "Dovoljenje za trajni nosilec bo spremenjeno."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:308
+msgid "Creating..."
+msgstr "Ustvarjam..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:311
+msgid "Creating the persistent volume..."
+msgstr "Ustvarjanje trajnega nosilca..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:61
+msgid "Persistence wizard - Persistent volume configuration"
+msgstr "ÄŒarovnik vztrajnosti - Nastavitev trajnega nosilca"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:64
+msgid "Specify the files that will be saved in the persistent volume"
+msgstr "Določite datoteke za shranjevanje na trajni nosilec"
+
+#. TRANSLATORS: partition, size, device vendor, device model
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:68
+#, perl-format
+msgid ""
+"The selected files will be stored in the encrypted partition %s (%s), on the"
+" <b>%s %s</b> device."
+msgstr "Izbrane datoteke bodo shranjene na Å¡ifrirano particijo %s (%s), na <b>%s %s</b> napravo."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:74
+msgid "Save"
+msgstr "Shranite"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:143
+msgid "Saving..."
+msgstr "Shranjevanje..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:146
+msgid "Saving persistence configuration..."
+msgstr "Shranjevanje nastavitve vztrajnosti..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:41
+msgid "Persistence wizard - Persistent volume deletion"
+msgstr "ÄŒarovnik vztrajnosti - Izbris trajnega nosilca"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:44
+msgid "Your persistent data will be deleted."
+msgstr "Vaši podatki vztrajnosti bodo izbrisani."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:48
+#, perl-format
+msgid ""
+"The persistent volume %s (%s), on the <b>%s %s</b> device, will be deleted."
+msgstr "Trajni nosilec %s (%s), na <b>%s %s</b> napravi, bo izbrisan."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:54
+msgid "Delete"
+msgstr "Izbris"
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:101
+msgid "Deleting..."
+msgstr "Brisanje..."
+
+#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:104
+msgid "Deleting the persistent volume..."
+msgstr "Brisanje trajnega nosilca..."More information about the tor-commits mailing list