[tor-commits] [translation/tails-persistence-setup] Update translations for tails-persistence-setup

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 22 08:45:27 UTC 2014


commit 106ba12139dc9677b810081917b9ae03048c4b0e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 22 08:45:33 2014 +0000

    Update translations for tails-persistence-setup
---
 sl_SI/sl_SI.po |   32 ++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/sl_SI.po b/sl_SI/sl_SI.po
index e62d99a..8e8eb99 100644
--- a/sl_SI/sl_SI.po
+++ b/sl_SI/sl_SI.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-08 21:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-22 08:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-22 08:30+0000\n"
 "Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -126,73 +126,73 @@ msgstr "Napaka"
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:339
 #, perl-format
 msgid "Device %s already has a persistent volume."
-msgstr ""
+msgstr "Naprava %s že ima trajni nosilec"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:347
 #, perl-format
 msgid "Device %s has not enough unallocated space."
-msgstr ""
+msgstr "Naprava %s nima dovolj nerazporejenega prostora."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:355 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:369
 #, perl-format
 msgid "Device %s has no persistent volume."
-msgstr ""
+msgstr "Naprava %s nima trajni nosilec"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:361
 msgid ""
 "Cannot delete the persistent volume while in use. You should restart Tails "
 "without persistence."
-msgstr ""
+msgstr "Trajni nosilec ne more biti zbrisan med uporabo. Sledi morate zagnati brez vztajnosti."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:380
 msgid "Persistence volume is not unlocked."
-msgstr ""
+msgstr "Trajni nosilec ni odklenjen."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:385
 msgid "Persistence volume is not mounted."
-msgstr ""
+msgstr "Trajni nosilec ni vpet."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:390
 msgid "Persistence volume is not readable. Permissions or ownership problems?"
-msgstr ""
+msgstr "Trajni nosilec ni berljiv. Težave z dovoljenjem ali lastništvom?"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:395
 msgid "Persistence volume is not writable. Maybe it was mounted read-only?"
-msgstr ""
+msgstr "Trajni nosilec ni zapisljiv. Morda je bil vpet le kot read-only?"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:404
 #, perl-format
 msgid "Tails is running from non-USB / non-SDIO device %s."
-msgstr ""
+msgstr "Sledi tečejo iz ne-USB /ne-SDIO naprave %s."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:410
 #, perl-format
 msgid "Device %s is optical."
-msgstr ""
+msgstr "Naprava %s je optična."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:417
 #, perl-format
 msgid "Device %s was not created using Tails Installer."
-msgstr ""
+msgstr "Naprava %s ni bila narejena z nameščevalnikom Sledi."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:677
 msgid "Persistence wizard - Finished"
-msgstr ""
+msgstr "Čarovnik vztrajnosti - Končan"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:680
 msgid ""
 "Any changes you have made will only take effect after restarting Tails.\n"
 "\n"
 "You may now close this application."
-msgstr ""
+msgstr "Vsaka sprememba, ki ste jo naredili, prične veljati po ponovnem zagonu Sledi.\n\nSedaj lahko zaprete to aplikacijo."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:54
 msgid "Persistence wizard - Persistent volume creation"
-msgstr ""
+msgstr "ÄŒarovnik za vztrajnost - Ustvarjanje trajnega nosilca"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:57
 msgid "Choose a passphrase to protect the persistent volume"
-msgstr ""
+msgstr "Izberite geslo za ključe, da zaščitite trajni nosilec"
 
 #. TRANSLATORS: size, device vendor, device model
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:61More information about the tor-commits mailing list