[tor-commits] [translation/tails-iuk_completed] Update translations for tails-iuk_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 22 07:45:52 UTC 2014


commit 491d04466d8395f07f7478fdc7c8aac1edee31bb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 22 07:45:58 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk_completed
---
 sl_SI.po |  235 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 235 insertions(+)

diff --git a/sl_SI.po b/sl_SI.po
new file mode 100644
index 0000000..41bc9b9
--- /dev/null
+++ b/sl_SI.po
@@ -0,0 +1,235 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Dušan <dusan.k at zoho.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-08 21:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-22 07:23+0000\n"
+"Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
+"Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sl_SI\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:146 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:523
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:667
+msgid "For debugging information, see /home/amnesia/.xsession-errors"
+msgstr "Za info razhroščevanja poglejte /home/amnesia/.xsession-error"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:216
+msgid "Error while checking for upgrades"
+msgstr "Napaka med preverjanjem nadgradnje"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:219
+msgid ""
+"<b>Could not determine whether an upgrade is available from our website.</b>\n"
+"\n"
+"Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
+"\n"
+"If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+msgstr "<b> Ni mogoče ugotoviti, ali je na voljo nadgradnja na našem spletnem mestu. </ b>\n\n\nPreverite omrežno povezavo in ponovno zaženite Sledi za ponovno nadgradnjo.\n\nČe težava ne izgine, pojdite na datoteko: ///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:234
+msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
+msgstr "ni avtomatske nadgradnje za to verzijo na mašem spletnem mestu"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:240
+msgid "your device was not created using Tails Installer"
+msgstr "vaša naprava ni bila narejena z uporabo nameščevalnika Sledi "
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:245
+msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
+msgstr "Sledi so zagnane iz DVD-ja ali read-only naprave"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
+msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
+msgstr "ni dovolj prostega v sistemski particiji Sledi"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:255
+msgid "not enough memory is available on this system"
+msgstr "ta sistem nima dovolj spomina"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:261
+#, perl-brace-format
+msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
+msgstr " Na voljo ni pojasnila iz razloga '%{reason}s'."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:281
+msgid "The system is up-to-date"
+msgstr "Sistem je najnovejši"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:286
+msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
+msgstr "Verzija Sledi je zastarela in lahko ima varnostne luknje."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:318
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
+" Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
+msgstr "Primarna nadgradnja, ki je na voljo, potrebuje %{space_needed}s od proste particije sistema Sledi, vendar je samo %{free_space}s na razpolago."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:334
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
+" but only %{free_memory}s is available."
+msgstr "Primarna nadgradnja, ki je na voljo, potrebuje %{memory_needed}s prostega spomina, toda samo %{free_memory}s je na razpolago."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:356
+msgid ""
+"An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
+"This should not happen. Please report a bug."
+msgstr "Primarna nadgradnja, ki je na razpolago ni popolna.\nTo se nebi smelo narediti. Sporočite hrošča."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:360
+msgid "Error while detecting available upgrades"
+msgstr "Napaka pri zaznavanju razpoložljive nadgradnje"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:370
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is recommended to close all the open applications during the upgrade.\n"
+"Downloading the upgrade might take a long time, from several minutes to a few hours.\n"
+"The networking will be disabled after downloading the upgrade.\n"
+"\n"
+"Download size: %{size}s\n"
+"\n"
+"Do you want to upgrade now?"
+msgstr "<b>Morali bi nadgraditi v %{name}s %{version}s.</b>\n\nZa več info o tej novi verziji pojdite na %{details_url}s\n\nPriporočljivo je zapreti vse odprte programe in aplikacije med nadgradnjo.\nPrenos nadgradnje lahko traja nekaj časa, od nekaj minut do par ur.\nOmrežje bo onemogočeno po prenosu nadgradnje.\n\nVelikost prenosa: %{size}s\n\nŽelite nadgraditi sedaj?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:385
+msgid "Upgrade available"
+msgstr "Razpoložljiva nadgradnja"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
+msgid "Upgrade now"
+msgstr "Nadgradite sedaj"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:387
+msgid "Upgrade later"
+msgstr "Nadgradite kasneje"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:395
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should do a manual upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
+"\n"
+"To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+msgstr "<b>Morate ročno nadgraditi v %{name}s %{version}s.</b>\n\nZa več info o tej verziji pojdite na %{details_url}s\n\nNi mogoče avtomatsko nadgraditi vaše naprave na to novo verzijo: %{explanation}s.\n\nZa razumevanje kako ročno namestiti nadgradnjo, pojdite na https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:411
+msgid "New version available"
+msgstr "Nova verzija na razpolago"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:468
+msgid "Downloading upgrade"
+msgstr "Prenašanje nadgradnje"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:471
+#, perl-brace-format
+msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
+msgstr "Prenašanje nadgradnje v %{name}s %{version}s..."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:512
+msgid ""
+"<b>The upgrade could not be downloaded.</b>\\n\\nCheck your network "
+"connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
+"persists, go to "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+msgstr "<b>Nadgradnjo ni mogoče sneti.</b>\\n\\nPreverite povezavo in ponovno zaženite Sledi za poskus ponovne nadgradnje.\\n\\nČe težava ni rešena, pojdite na:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:528 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:547
+msgid "Error while downloading the upgrade"
+msgstr "Napaka pri prenašanju nadgradnje"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:540
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
+"did not complain. Please report a bug."
+msgstr "Izhodna datoteka '%{output_file}s' ne obstoja, toda tails-iuk-get-target-file nima pritožbe. Prosim sporočite hrošča."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:559
+msgid "Error while creating temporary downloading directory"
+msgstr "Napaka pri ustvarjanju začasnega imenika snemanja"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:562
+msgid "Failed to create temporary download directory"
+msgstr "Neuspešno ustvarjanje začasnega imenika snemanja"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:574
+msgid ""
+"<b>Your Tails device was successfully upgraded.</b>\n"
+"\n"
+"Some security features were temporarily disabled.\n"
+"You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
+"\n"
+"Do you want to restart now?"
+msgstr "<b>Vaša naprava Sledi je bila uspešno nadgrajena.</b>\n\nNekatere varnostne funkcije so začasno onemogočene.\nPonovno morate čimhitreje zagnati Sledi z novo verzijo.\n\nŽelite ponovni zagon sedaj?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:579
+msgid "Restart Tails"
+msgstr "Ponovni zagon Sledi"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:580
+msgid "Restart now"
+msgstr "Ponovni zagon sedaj"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:581
+msgid "Restart later"
+msgstr "Ponovni zagon kasneje"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:592
+msgid "Error while restarting the system"
+msgstr "Napaka pri ponovnem zagonu"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:595
+msgid "Failed to restart the system"
+msgstr "Neuspel ponovni zagon"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:610
+msgid "Error while shutting down the network"
+msgstr "Napaka pri ugašanju omrežja"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:613
+msgid "Failed to shutdown network"
+msgstr "Neuspešno ugašanje omrežja"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:623
+msgid "Upgrading the system"
+msgstr "Nadgradnja sistema"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:625
+msgid ""
+"<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
+"\n"
+"For security reasons, the networking is now disabled."
+msgstr "<b>Vaša naprava Sledi je nadgrajena...</b>\n\nIz varnostnih razlogov je omrežje sedaj nedosegljivo."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:662
+msgid ""
+"<b>An error occured while installing the upgrade.</b>\\n\\nYour Tails device"
+" needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
+" instructions at "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+msgstr "<b>Napaka se je pojavila pri namestitvi nadgradnje.</b>\\n\\nVaša naprava Sledi potrebuje popravilo in je mogoče ne boste mogli zagnati. \\n\\nProsim sledite navodilom v datoteki:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:672
+msgid "Error while installing the upgrade"
+msgstr "Napaka pri namewstitvi nadgradnje"More information about the tor-commits mailing list