[tor-commits] [translation/tails-iuk] Update translations for tails-iuk

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 22 05:16:28 UTC 2014


commit d60ed0a3a1a11fc39b4e70bad8f2388f02ea3dae
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 22 05:16:32 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk
---
 sl_SI.po |   21 +++++++++++----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/sl_SI.po b/sl_SI.po
index 9048603..b7a22c5 100644
--- a/sl_SI.po
+++ b/sl_SI.po
@@ -3,13 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# Dušan <dusan.k at zoho.com>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-18 21:27-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-19 09:58+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-08 21:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-22 05:15+0000\n"
+"Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,11 +21,11 @@ msgstr ""
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:146 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:523
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:667
 msgid "For debugging information, see /home/amnesia/.xsession-errors"
-msgstr ""
+msgstr "Za info razhroščevanja poglejte /home/amnesia/.xsession-error"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:216
 msgid "Error while checking for upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka med preverjanjem nadgradnje"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:219
 msgid ""
@@ -33,23 +34,23 @@ msgid ""
 "Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
 "\n"
 "If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b> Ni mogoče ugotoviti, ali je na voljo nadgradnja na našem spletnem mestu. </ b>\n\n\nPreverite omrežno povezavo in ponovno zaženite Sledi za ponovno nadgradnjo.\n\nČe težava ne izgine, pojdite na datoteko: ///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:234
 msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
-msgstr ""
+msgstr "ni avtomatske nadgradnje za to verzijo na mašem spletnem mestu"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:240
 msgid "your device was not created using Tails Installer"
-msgstr ""
+msgstr "vaša naprava ni bila narejena z uporabo nameščevalnika Sledi "
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:245
 msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
-msgstr ""
+msgstr "Sledi so zagnane iz DVD-ja ali read-only naprave"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
 msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
-msgstr ""
+msgstr "ni dovolj prostega v sistemski particiji Sledi"
 
 #: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:255
 msgid "not enough memory is available on this system"More information about the tor-commits mailing list